بررسی برخی خواص ترمودینامیکی سیستم های دوتایی شامل سولفولان با کلروبنزن، برموبنزن و نیتروبنزن در دماهای مختلف-دانلود پایان نامه ارشد شیمی

 پایان نامه سایت ارشدها - رشته جغرافی-جغرافیا

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی برخی خواص ترمودینامیکی سیستم های دوتایی شامل سولفولان با کلروبنزن، برموبنزن و نیتروبنزن در دماهای مختلف

قسمتی از متن پایان نامه :

-۱-۱- واحدهای گرانروی

در سیستم بین المللی آحاد و ارقام (SI) واحدهای گرانروی دینامیکی؛  N.s/m2 و Pa.s یا Kg/m.s می­باشد که داریم:

= ۱ N.s/m2 = 1 Kg/m.s  Pa.s 1

در سیستم متریک (CGS) واحدهای گرانروی دینامیکی؛ g/cm·s  وdyne·s/cm2  یا پواز[۱] می­باشد که داریم :

۱ poise = 1 dyne·s/cm2 = 1 g/cm·s = 1/10 Pa·s

در سیستم SI برای گرانروی سینماتیکی از استوک[۲] St و یا m2/s استفاده می­شود. که رابطه بین آن­ ها بصورت   ۱ St = 10-4 m2/s می­باشد. از آن­جا که استوک واحد نسبتا بزرگی می­باشد آن را بر۱۰۰ تقسیم می­کنند که این واحد بدست آمده سانتی استوک می­نامند:

۱ St = 100 cSt           ,          ۱ cSt = 10-6 m2/s

[۱]– Poise

[۲]– Stoke

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

در این تحقیق ، ابتدا محلول­های دوتایی از مواد مورد نظر در محدوده­ی کسر مولی ۰-۱ تهیه شد. سپس اندازه­گیری چگالی و گرانروی این محلول­ها در دماهای ۱۵/۲۹۸ ، ۱۵/۳۰۳و ۱۵/ ۳۰۸ انجام شد. به­وسیله داده­های آزمایشگاهی، مقادیر حجم مولار اضافی، انحراف گرانروی و انرژی آزاد گیبس فعال­سازی اضافی، ضریب انبساط پذیری هم­فشار اضافی ترکیبات محاسبه گردید. همه داده­های مربوط به توابع اضافی، توسط معادله چند جمله­ای ردلیچ-کیستر تصحیح و به­هم مرتبط گردیدند. علاوه بر این حجم­های مولی جزئی نیز محاسبه گردید.

سپس با کمک این توابع و رسم منحنی­های آن بر حسب کسر مولی سولفولان به مطالعه نوع برهمکنش­های بین مولکولی پرداخته شد.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان : بررسی برخی خواص ترمودینامیکی سیستم های دوتایی شامل سولفولان با کلروبنزن، برموبنزن و نیتروبنزن در دماهای مختلف