اندازه گیری دی کرومات در آب توسط روش فیلم اسکنومتری

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

اندازه گیری دی کرومات در آب توسط روش فیلم اسکنومتری

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

چکیده        

در این بررسی، روش جدید فیلم اسکنومتری برای اندازه‌گیری یون دی‌کرومات در محیط‌های آبی با استفاده از کروموفور ۱و۵ – دی فنیل کربازید (DPC) به کار گرفته شد. ۱و۵- دی فنیل کربازید به عنوان عامل کمپلکس دهنده برای اندازه‌گیری یون دی‌کرومات به کار برده شد. در اثر ورود دی‌کرومات به ساختار فیلم پلیمری، کمپلکس قرمز- بنفش کروم (III) – 1و۵ دی فنیل کربازون تشکیل می‌شود. پس از تزریق نمونه‌ها روی یک پلیت شیشه‌ای، پلیت به وسیله اسکنر با قدرت تفکیک مناسب اسکن و تصویر مربوطه به برنامه آنالیز رنگ منتقل می‌شود و در محیط ویژوال بیسیک توسط الگوریتم‌های مختلف به پارامترهای سازنده تجزیه می‌شود. پارامترهای مختلفی مانند غلظت دی فنیل کربازید،pH ، زمان پاسخگویی و … بررسی گردید و در نهایت منحنی کالیبراسیون با شیب مناسب رسم شد. در شرایط بهینه دامنه خطی روش معادلppm  ۵۰- ۵/۰ به دست آمد. برای تمام غلظت‌ها در دامنه خطی، میزان انحراف استاندارد نسبی کمتر از ۵% و میزان حد تشخیص برای هر پارامتر رنگی معادلppm  ۲/۰ به دست آمد. دی‌کرومات در نمونه‌های حقیقی آب معدنی مختلف اندازه‌گیری شد و همچنین حضور مزاحم‌ها بررسی گردید.

کلمات کلیدی: RGB، تکنیک اسکنومتری، اپتود، دی‌کرومات، ۱و۵ – دی فنیل کربازید

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

اندازه گیری دی کرومات در آب توسط روش فیلم اسکنومتری

 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 اندازه گیری دی کرومات در آب توسط روش فیلم اسکنومتری