اصلاح رفتار رزین اپوکسی با افزایش نرم­ کننده و شتاب­ دهنده

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

اصلاح رفتار رزین اپوکسی با افزایش نرم­ کننده و شتاب­ دهنده

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

چکیده

رزین­­های اپوکسی که از گروه پلی­مرهای گرما­سخت هستند، دارای خواصی مانند پایداری حرارتی بالا، چسبندگی خوب، مقاومت شیمیایی زیاد، سادگی قالب­گیری و مقاومت به رطوبت می­باشند. این رزین­ها به عنوان چسب، پوشش­ها، رنگ و ابزارآلات پلی­مری کاربرد دارند. متداول­ترین رزین اپوکسی از واکنش بیس­فنولA و اپی­کلروهیدرین در حضور باز تهیه
می­شود که به وسیله عوامل پختی مانند آمین­ها، انیدرید­ها، فنول­ها و تیول­ها سخت می­شوند. رزین­های اپوکسی سخت و شکننده­اند. این طرح به منظور اصلاح رفتار رزین اپوکسی با استفاده از نرم­کننده و شتاب­دهنده انجام شده است. با استفاده از دو نوع رزین، دو نوع عامل پخت، یک شتاب­دهنده آمینی و یک نرم­کننده نمونه­هایی تهیه و مورد بررسی قرار گرفت. استفاده از عامل پخت انیدریدی موفقیت­آمیز نبود. نمونه­های مورد آزمایش:

نمونه (الف) اپوکسیEPOLAM 2040 RESIN  و عامل پخت آمینی  EPOLAM 2047 با شتاب­دهنده،

نمونه (ب) اپوکسی ۸۲۸ و عامل پخت آمینی EPOLAM 2047 و شتاب­دهنده،

نمونه (ج) اپوکسی EPOLAM 2040  و عامل پخت آمینی EPOLAM 2047 همراه نرم­کننده دی­اکتیل فتالات و شتاب­دهنده،

نمونه (د) مخلوط دو اپوکسی  ۸۲۸و EPOLAM 2040 عامل پخت آمینی EPOLAM 2047 و نرم­کننده دی­اکتیل­فتالات همراه شتاب­دهنده.

آزمایش Tg با استفاده از دستگاه DSC  روی نمونه­ها نشان داد که نمونه­های دارای نرم­کننده دارای دمای تبدیل شیشه­ای پایین بودند {بدون نرم­کننده (الف) °C 7/78 و (ب)°C 0/89، با نرم­کننده هر دو °C5/55}. آزمایش درصد ماده فرار در دمای °C105 و به مدت سه ساعت برای نمونه­های (الف) ۱۰/۰-% و (ب) ۱۱/۰-% و برای نمونه­های دارای نرم­کننده، (ج) ۱۰/۰-% و (د) ۱۸/۰-­% را نشان داد. دمای تخریب با دستگاه TGA در شرایط °C50-700 و تغییرات دمایی به ازای هر °C10 بود که برای نمونه بدون نرم­کننده (الف)°C 350 و (ب)°C 373 و برای نمونه­های با نرم­کننده (ب) و (ج) به ترتیب °C345 و °C365 بود. درصد تورم در حلال استن برای اپوکسی بدون نرم­کننده (الف) ۳/۲۴% و (ب) ۵/۱۷% و با نرم­کننده (ج) ۵/۳۷% و (د) ۱/۳۸% شد. درصد جذب آب در نمونه­های با نرم کننده (الف) و (ب) به ترتیب ۲۲/۰%  و ۱۶/۰% و نمونه­های بدون  نرم­کننده (ج) ۱۳/۰% و (د) ۱۷/۰% شد.

 

 

کلمات کلیدی: رزین اپوکسی، عامل پخت، شتاب­دهنده، نرم­کننده، دمای تبدیل شیشه­ای، دمای تخریب

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

اصلاح رفتار رزین اپوکسی با افزایش نرم­ کننده و شتاب­ دهنده

 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 اصلاح رفتار رزین اپوکسی با افزایش نرم­ کننده و شتاب­ دهنده