آثار و فواید ایمون مذهبی

از نظر روانشناسان مسلم و قطعیه که بیشتر بیماریها روانی به وجود اومده توسط ناراحتیای روحی و تلخیای زندگی، در بین افراد غیر مذهبی دیده می شه. افراد مذهبی به هرنسبت که ایمون قوی و محکم داشته باشن، ازاین بیماریا محفوظ ترن. استاد مطهری (۱۳۵۸) معتقداست؛ ایمون مذهبی آثار خوب زیاد داره، چه از نظر تولید بهجت و باز شدن روحی، چه از نظر نیکو ساختن روابط اجتماعی وچه ازنظرکاهش و برطرف کردن ناراحتیای لازم، که لازمه ساختمون این دنیاس. در این مورد میشه به موارد زیر اشاره کرد:

الف)خوش بینی به جهان خلقت و هستی

ب) روشندلی

ج)امیدواری به نتیجه خوب از تلاش

چ)آرامش خاطر

ح)برخورداری بیشتر از لذتای الهی

خ)  بهتر شدن روابط اجتماعی، رعایت عدالت و اخلاق در روابط با بقیه در تابش ایمون و تقوا.