پایان نامه : ارتباط بین مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)، کیفیت رابطه …

هنینگ تورائو و لی (۱۹۹۷) پیشنهاد داد که RQ نشان دهنده ی ارتباط بین مشتری و مؤسسه است، و این ارتباط به سطح رضایت مشتری بستگی دارد. لی و کیم (۲۰۰۹) اشاره کردند که RQ تعامل کیفیت بین مؤسسه و مشتری است و می تواند به گسترش ارتباطات بلندمدت کمک کند. کراسبی و همکاران (۱۹۹۰)…

پایان نامه تعیین رابطه بین بازاریابی داخلی و رضایت مشتری

مطالعات انجام گرفته در این زمینه بیانگر ارتباط مثبت بین رضایت مشتریان داخلی سازمان (کارکنان) و رضایت شغلی مشتریان خارجی آن است. مطالعات کوهرت و لوین(۱۹۹۲) بیانگر این واقعیت است که رضایت کارکنان (مشتریان داخلی) بر کیفیت محصولات تاثیر بسزایی داشته و در نتیجه رضایت مشتریان خارجی را به همراه دارد. در این زمینه موریسون…

دانلود پایان نامه ارشد: بررسی رضایت مشتریان در سازمان های ایرانی -پایان نامه مقطع ارشد

بررسی رضایت مشتریان در سازمان های ایرانی امروزه رضایت به طور فزاینده ای، به عنوان مبنای استاندارد عملکرد و استانداردی عالی برای سازمان مورد توجه قرار گرفته است (Jamali, 2007 : 372  ). ضعف در ارائه خدمات سبب کاهش مکرر در رضایت مشتری و افزایش شکایات مشتری می گردد. روبرو شدن مشتری با ضعف خدمات…

پارادایم غالب بر مفهوم رضایت بیان می کند که رضایت، نتیجه یک مقایسه ذهنی بین انتظارات اولیه فرد از محصول/خدمت و ادراک علت و معلولی از عملکرد محصول/خدمت می باشد(Robinot & Giannelloni , 2010 : 159 ). تعاریف اولیه رضایت، آن را به عنوان ارزیابی پس از خرید مشتری، که مرتبط با تصمیم خرید اوست…

پایان نامه رابطه اتوماسیون اداری با رضایت مشتریان سازمان تامین اجتماعی استان گیلان

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت  دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت دانشکده مدیریت و حسابداری گروه آموزشی مدیریت بازرگانی پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: مدیریت بازرگانی               گرایش: بیمه عنوان: رابطه اتوماسیون اداری با رضایت مشتریان سازمان تامین اجتماعی استان گیلان بهمن ۱۳۹۳ برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده…

پایان نامه تبیین کیفیت ارتباط بامشتری در صنعت بیمه با تاکید بررضایت مشتری

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت  دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت دانشکده مدیریت و حسابداری  گروه مدیریت بازرگانی پایان نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته: مدیریت بازرگانی  گرایش: بیمه عنوان: تبیین کیفیت ارتباط بامشتری در صنعت بیمه با تاکید بررضایت مشتری و ابعاد بازاریابی رابطه مند (مطالعه موردی: مشتریان شرکت…

پایان نامه ارشد : رابطه هوش چندگانه گاردنر با رضایت مشتری با تاکید بر نقش فرهنگ سازمانی (مطالعه موردی …

دانلود متن کامل پایان نامه رابطه هوش چندگانه گاردنر با رضایت مشتری با تاکید بر نقش فرهنگ سازمانی (مطالعه موردی بانک رفاه کارگران استان مازندران)

دانلود پایان نامه:تاثیر کیفیت خدمات الکترونیک با تمرکز بر مدل ARCHSECRET بر رضایت مشتریان (مورد مطالعه شعب بانک صادرات …

متن کامل پروپوزال مقطع کارشناسی ارشد رشته : مدیریت بازرگانی گرایش :بازاریابی عنوان : تاثیر کیفیت خدمات الکترونیک با تمرکز بر مدل ARCHSECRET بر رضایت مشتریان (مورد مطالعه شعب بانک صادرات شهر قزوین)