سنتز و شناسایی لیگاند­های باز شیف مشتق شده از مشتقات

  عنوان کامل پایان نامه : سنتز و شناسایی لیگاند­های باز شیف مشتق شده از مشتقات قسمتی از متن پایان نامه : متن کامل در سایت امید فایل  واژگان کلیدی: باز شیف، کمپلکس های مس(Π)   از واکنش ۲-هیدروکسی بنزآلدهید، ۵-برومو-۲-هیدروکسی بنزآلدهید و ۲-هیدروکسی-۵-نیترو بنزآلدهید و ۳-آمینو استوفنون در واکنش­های جداگانه به­ترتیب لیگاند­های باز شیف…

-رحم اجاره ای توارث بین صاحب اسپرم و کودک

توارث بین صاحب اسپرم و کودک کودک حاصل از اسپرم از جهت بیولوژی و خونی با صاحب اسپرم علقه طبیعی دارد و در عرف نیز  فرزند صاحب اسپرم محسوب می­گردد. در حقوق اسلام نیز صاحب اسپرم پدر کودک است و در قانون مدنی ایران ماده ۸۶۱ به اقتباس از حقوق اسلام و فقه امامیه موجبات…

طریقه انتخاب واژه های کلیدی مقالات علمی پژوهشی و ISI

  یکی از قسمت­های تمامی مقالات علمی نوشتن چندین واژه کلیدی که از اهمیت زیادی در مقاله برخوردار می­باشند، دقیقا بعد از چکیده است. از آنجا که امروزه جستجو مقالات علمی غالبا در پایگاه­های اینترنتی و توسط موتورهای جستجوگر انجام می­شود، نوشتن کلمات کلیدی مناسب به جستجوی آسان­تر مقالات بسیار کمک کرده و سبب می­گردد…