پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری : بررسی رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکتهای موجود در بازار سرمایه ایران

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

با عنوان :  مطالعه ارتباط بین سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکتهای موجود در بازار سرمایه ایران

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد اراک

دانشکده مدیریت گروه حسابداری

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

گرایش: حسابداری

 عنوان:

مطالعه ارتباط بین سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکتهای موجود در بازار سرمایه ایران

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)
اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود می باشد
چکیده:
سازمان ها در حال وارد شدن به اقتصاد مبتنی بر دانش هستند ، اقتصادی که در آن دانش و دارایی های نامشهود به عنوان مهمترین مزیت رقابتی سازمانها شناخته شده می باشد . یکی از اجزای دارایی نامشهود سرمایه فکری می باشد که تاثیر مهمی بر عملکرد و پیاده سازی استراتزیک سازمان دارد از این رو شناسایی ، اندازه گیری و مدیریت سرمایه فکری دارای اهمیت خاصی می باشد و منجر به نظاره ارزش واقعی سازمان ها می گردد.
برای سنجش سرمایه فکری طبقه بندی های مختلفی ارایه شده می باشد که یکی از این طبقه بندی ها توسط پالیک[۱] به نام (ارزش افزوده سرمایه فکری)[۲] مطرح شده که از سه جزء کارایی سرمایه فیزیکی، کارایی سرمایه انسانی و کارایی سرمایه ساختاری می باشد. در این پژوهش آغاز براساس مدل (ارزش افزوده سرمایه فکری) ، ارزش سرمایه فکری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی ۷ ساله ۱۳۸۰ الی ۱۳۸۶ محاسبه و سپس ارتباط بین مولفه های سرمایه فکری و بازده مالی شرکتها مورد ارزیابی قرار گرفته می باشد. جهت محاسبه عملکرد مالی از هشت شاخص عملکرد مالی مالی در پنج گروه معرف ارزش بازار ، سودآوری، فعالیت ، بازده سرمایه ، مبتنی بر ارزش آفرینی بهره گیری شده می باشد.در پژوهش حاضر ، روش آماری بهره گیری شده جهت تجزیه و تحلیل داده ها ، رگرسیون چند گانه و ضرایب همبستگی می باشد. نمونه انتخابی شامل ۷۳ شرکت بصورت پیوسته برای بازه زمانی ۷ ساله بوده که اندازه شرکت بعنوان متغیر کنترلی در نظر گرفته شده می باشد.
یافته ها حاکی از ارتباط معنادار مثبت بین سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکتها و تاثیر مثبت اندازه شرکت بر روی سطوح برخورداری از سرمایه فکری و عملکرد مالی می باشد. باتوجه به این نتایج می توان توجه مدیران ، سهامداران ، سرمایه گذاران و سایر گروه های ذینفع را به منابع و توانمندیهای درون سازمانی جلب و بهره گیری از این مدل برای کسب بازده مالی بالاتر و دسترسی به ارزش واقعی شرکتها ،پیشنهاد نمود.
وازه های کلیدی: سرمایه فکری ،عملکرد مالی ،اندازه شرکت ،رگرسیون چندگانه، بورس اوراق بهادار تهران
مقدمه:
با ورود به اقتصاد دانشی، دانش در مقایسه با سایر عوامل تولید مانند زمین ، سرمایه ، ماشین آلات و… از ارجحیت بیشتری برخوردار شده می باشد . بطوری که در اقتصاد ، دانش به عنوان مهمترین عامل تولید به شمار می رود و از آن به عنوان مهمترین مزیت رقابتی سازمان ها دانسته می گردد . همچنین با پیشرفت سریع تکتولوژی برتر ، بویژه در زمینه ارتباطات ، کامپیوتر و مهندسـی بیولوژی ، از دهه ۷۰ الگوی رشد اقتصادی جهان بطور اساسی تغییر نمود و بالتبع ، دانـش به عنوان مهمتـرین سرمایه جایگزین سرمایه های پولــی و فیزیکی گردید (چن و همکاران ،۲۰۰۵،ص۳۸۸) [۳] . یکی از ویژگی های دانش این می باشد که نامشهود می باشد یعنی غیرقابل لمس و غیر محسوس می باشد و ارزشگذاری و اندازه گیری آن خیلی سخت و منمودار می باشد در صورتی که درگذشته سازمان ها با بهره گیری از روش های حسابداری قادر بودن تا ارزش و اندازه تولید خود را به گونه کامل محاسبه کنند اما امروزه این روش حسابداری دارای کارایی لازم نیستند. دانش به عنوان یکی از مهمترین اجزای دارایی های نا مشهود به شمار می رود اگر در گذشته بیشتر دارایی های سازمان ها مشهود بودند اما امروزه قسمت اعظم دارایی های سازمان ها نامشهود هستند (سالیوانو همکاران،۲۰۰۲،ص۹) [۴] .
۱-۱)مقدمه
تایلز [۵]( ۲۰۰۴) دارایی نامشهودی که به وسیله ی قانون طرفداری شده اند وبه آنها عنوان مالکیت معنوی[۶] را داده اند و شامل حق الامتیاز و کپی رایت و فرانشیزها و علائم و مارکهای تجاری می باشد ، بعضی موردها از آنها در ترازنــامه منعکس می گردد اما ســـایرداراییهـــای نامشهود که شامل سرمایه فکـری می باشد و تحت اصول اقتصـــاد فراوانی اقدام می کنند یعنـــی با بهره گیری بیشتر از ارزش آنهـــا کـاسته نمی گردد ، معــمولا در ترازنــامه منعکس نمــی گردد (چان ،۲۰۰۹،ص۹)[۷] . فاصله زیاد بین ارزش دفتری[۸] و ارزش بازاری[۹] شرکت ها ، توجه زیاد شرکت ها را نسبت به کشف ارزش دارایی های نامشهود حذف شده از صورت مالی ،ایجاد کرده می باشد ( لیو ،۲۰۰۲،ص۱۴)[۱۰].
طبق نظر “بونتیس [۱۱]” اکثر کشورهای مختلف دنیا ( مانند صنایع ایران) در حال بهره گیری از روشهای سنتی حسابداری مالی هستند که قرنها پیش برای یک محیط کسب و کار مبتنی بر کارهای یدی و دارایی ملموس مثل تجهیزات و ساختمان ایجاد شده بودند در حالیکه محیط کسب و کار مبتنی بر دانش ، نیازمند مدلی می باشد که دارایی های ناملموس جدید سازمانی مثل دانش و شایستگی نیروی انسانی ، نوآوری ، روابط مشتری ، فرهنگ سازمانی ، سیستم و فرایندها ، ساختار سازمانی و غیره را در بر گیرد.بنظر می رسد گزارشات حسابداری سنتی بطور ناقص ارزش حقیقی به وجودآمده در شرکتها را منعکس کند ، شکاف به وجودآمده بین ارزش دفتری و بازار در بسیاری از شرکتها مانند نارسایی های سیستم حسابداری سنتی در تقویم و انعکاس ارزش سرمایه فکری بوده که موجب بروز اختلاف یاد شده گردیده می باشد (چان ،۲۰۰۹،ص۵) [۱۲] .
در این ارتباط ، سرمایه فکری [۱۳]توجه روز افزون محققان دانشگاهی و دست اندر کاران سازمانی را به خود جلب کرده می باشد. کلیه مدیران وکارگزاران وسرمایه گذاران در شرکتهای پذیرفته شده دربورس باتوجه به نتایج این پژوهش می توانند با سنجش سرمایه فکری به ارزش ذاتی شرکت نزدیک شده و با اطلاع از اندازه برخورداری شرکتها ازسرمایه فکری می توانند بازده مالی مالی مورد نظر را مناسب ترپیش بینی کنند.
۲-۱) اظهار مسئله پژوهش
در طول دهه ۱۹۸۰، مفروضات و عقاید نئوکلاسیک ها از سوی توجه مبتنی بر منابع به چالش کشیده گردید. بنابر اظهارات “پن روس[۱۴]” مزیت رقابتی تنها با ترکیبات مختلفی از محصولات و بازارها در یک صــنعت معین به دست نمی آید ، بلــکه عمــدتاً از تفاوت در انواع مختلف منابع ســازمانی نشاٌت می گیرد .از آنجایی که منابع همیشه قابل انتقال ، قابل تقلید و یا جایگزینی نمی باشد؛ ضروری می باشد تا برای شناسایی منابع واقعی و پایدار به جای در نظر داشتن بیرون ، توجه جدی به درون شرکت ها به اقدام آورد. سازمان ها در حال وارد شدن به اقتصاد مبتنی بر دانش هستند.اقتصادی که درآن دانش و دارایی های نامشهود [۱۵]به عنوان مهمترین مزیت رقابتی سازمان ها شناخته شده می باشد. امروزه چگونگی ی بهره گیری از دارایی های نامشهود تاثیر بسیار مهمی در موفقیت وبقای سازمان ها دارد به طوری که این موضوع باعث به وجود آمدن حوزه مطالعاتی و تحقیقاتی جدیدی در مدیریت شده می باشد.در یک طبقه بندی ساده دارایی های نامشهود به دو دسته تقسیم می گردد که یکی از مهـمترین اجزاء آن سرمایه فکری می باشد که تاثیر مهمی بر روی عملکرد و پیاده سازی استراتژی های سازمانی دارد . از این رو شناسایی و اندازه گیری و مدیریت این سرمایه فکری دارای اهمیت خاص می باشد (گلدی صدقی ،۱۳۸۶،ص۲۵)۴.
از سوی دیگر اغلب سرمایه های حسابداری فعلی از تأثیر و اهمیت فزاینده حق مالکیت معنوی و دانش در سازمانهای عصر جدید قافل بوده و از توان سنجش ارزش واقعی دارایی ها در محاسباتشان قاصرند. در حقیقت صورت های مالی در تشریح ارزش واقعی شرکت ها از محدودیت های بسیاری برخوردار هستند. در جوامع دانش محور کنونی ، بازده سرمایه فکری به کار گرفته شده بسیار بیشتر از بازده سرمایه های مالی به کار گرفته شده اهمیت یافته می باشد؛
این به این معناست که در مقایسه با سرمایه های فکری، تأثیر و اهمیت سرمایه های مالی در تعیین قابلیت سود آوری پایدار،کاهش چشمگیری یافته می باشد.بنابر این سرمایه فکری مظهر راهبرهای ارزش غیر محسوس شرکتها می باشد و تأثیر فزاینده ای در عملکرد مشترک عوامل تولید(عامل چهارم) اعمال می نماید(چان،۲۰۰۹،ص۱۲)[۱۶] .
در حقیقت مساله اصلی این پژوهش مطالعه تأثیر و اهمیت سرمایه فکری در بازده مالی شرکت ها می باشد. در حقیقت این پژوهش تلاشی برای ارزشگذاری سرمایه فکری در صورت های مالی به شمار می آید که به دنبال پاسخ به سولات اساسی به تبیین زیر می باشد:

  • آیا بین سرمایه فکری و ارزش بازار[۱۷] بعنوان شاخص عملکرد مالی شرکت ارتباط ای هست ، این ارتباط چگونه می باشد؟
  • آیا بین سرمایه فکری و نسبت های سودآوری[۱۸] بعنوان شاخص عملکرد مالی شرکت ارتباط هست ، این ارتباط چگونه می باشد؟
  • آیا بین سرمایه فکری و نسبتهای فعالیت [۱۹] بعنوان شاخص عملکرد مالی شرکت ارتباط هست ، این ارتباط چگونه می باشد؟
  • آیا بین سرمایه فکری و بازده سرمایه[۲۰] بعنوان شاخص عملکرد مالی شرکت ارتباط هست ، این ارتباط چگونه می باشد؟
  • آیا بین سرمــایه فکری و شاخص مبتنی بر ارزش آفرینی بعنوان معیار عملــکرد مالی شرکت ارتباط هست و این ارتباط چگونه می باشد؟
  • آیا بین هر یک از مولفه های سرمایه فکری و هریک از شاخص های عملکرد مالی شرکت آنها ارتباط هست ، این ارتباط چگونه می باشد؟
  • و در نهایت اینکه تاثیر اندازه شرکت بر سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکت چگونه می باشد ؟

۳-۱) چارچوب نظری
“دراکر”[۲۱](۱۹۹۳) اندیشمند معروف مدیریت می گوید: ما در حال وارد شدن به یک جامعه دانشی هستیم که در آن منابع اقتصادی اصلی، دیگر سرمایه بیشتر،منابع طبیعی ونیروی کار بیشتر و… نیست .منابع اقتصادی اصلی دانش خواهد بود قرن ۲۱ ، قرن اقتصادی دانشی می باشد. قبل از اقتصاد دانشی ،اقتصاد صنعتی حاکم بوده که در این اقتصاد عوامل تولید ثروت اقتصادی، یکسری دارایی های فیزیکی و مشهود مانند زمین ، نیروی کار، پول و ماشین آلات و… بوده و از ترکیب این عوامل اقتصادی ،ثروت تولید می گردد.در این اقتصاد،بهره گیری از دانش به عنوان عامل تولید ، تأثیر کمی داشته می باشد اما در اقتصاد دانشی ، دانش یا سرمایه فکری به عنوان یک عامل تولید ثروت درمقایسه با سایردارایی های مشهود فیزیکی،ارجحیت بیشتری پیدا می کند دراین اقتصـاد، داراییهای فکری بخصوص سرمایه انسانی جزو مهمترین دارایی های سازمان محسوب میشود و موفقیت بالقوه سـازمانها ریشه درقابلیت های فکری آنها دارد تا دارایی های مشهود (گلدی ،۱۳۸۶،ص۱۰۵)۲.
در طی دهه گذشته کسب و کارها ، اهمیت مدیریت دارایی های نامشهود خود را درک کرده اند و توسعه مارک ها ، روابط سهامداران ، شهرت و فرهنگ سازمان ها را به عنوان مهمترین منابع مزیت پایدار تجاری خود در نظر گرفته اند. در این اقتصاد توانایی خلق و بهره گیری از ارزش این دارایی های نامشهود ، یک شایستگی اصلی را برای سازمان ها به وجودمی آورد (کینگ هانگ ،۲۰۰۹،ص۱۰)۳.
کندریک۴ یکی از مشهورترین اقتصاددانان مطرح آمریکاست، می گوید که در سال ۱۹۲۵، نسبت سرمایه های تجاری نامشهود به سرمایه های تجاری مشهود ۳۰ به ۷۰ بوده می باشد اما این نسبت در سال ۱۹۹۰ به اندازه ۶۳ به ۳۷ رسیده می باشد؛ همچنین “لئو” مطرح می سازد که فقط در حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد کل ارزش بازاری شرکت ها را تشکیل می دهند که هنوز هیچ کاری در مورد اندازه گیری انها صورت نگرفته می باشد)همان منبع).همچنین یکسری مطالعات انجام شده در سال ۱۹۹۹ در زمینه ترکیب دارایی های هزاران شرکت غیرمالی در طی سال های ۱۹۷۸ تا ۱۹۹۸ نشان داد که ارتباط بین دارایی ها نامشهود و مشهود ۲۰ به ۸۰ بوده و در سال ۱۹۹۸ ، این نسبت تقریبا به ۸۰ به ۲۰ رسیده می باشد. این تغییرات قابل ملاحظه باعث ایجاد یکسری روش ها برای محاسبه ثروت شرکت هایی شده می باشد که مهمترین دارایی های آنها ، دارایی های نامشهود بویژه فکری و دانش بوده می باشد .
چکیده:
سازمان ها در حال وارد شدن به اقتصاد مبتنی بر دانش هستند ، اقتصادی که در آن دانش و دارایی های نامشهود به عنوان مهمترین مزیت رقابتی سازمانها شناخته شده می باشد . یکی از اجزای دارایی نامشهود سرمایه فکری می باشد که تاثیر مهمی بر عملکرد و پیاده سازی استراتزیک سازمان دارد از این رو شناسایی ، اندازه گیری و مدیریت سرمایه فکری دارای اهمیت خاصی می باشد و منجر به نظاره ارزش واقعی سازمان ها می گردد.
برای سنجش سرمایه فکری طبقه بندی های مختلفی ارایه شده می باشد که یکی از این طبقه بندی ها توسط پالیک به نام (ارزش افزوده سرمایه فکری) مطرح شده که از سه جزء کارایی سرمایه فیزیکی، کارایی سرمایه انسانی و کارایی سرمایه ساختاری می باشد. در این پژوهش آغاز براساس مدل (ارزش افزوده سرمایه فکری) ، ارزش سرمایه فکری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی ۷ ساله ۱۳۸۰ الی ۱۳۸۶ محاسبه و سپس ارتباط بین مولفه های سرمایه فکری و بازده مالی شرکتها مورد ارزیابی قرار گرفته می باشد. جهت محاسبه عملکرد مالی از هشت شاخص عملکرد مالی مالی در پنج گروه معرف ارزش بازار ، سودآوری، فعالیت ، بازده سرمایه ، مبتنی بر ارزش آفرینی بهره گیری شده می باشد.در پژوهش حاضر ، روش آماری بهره گیری شده جهت تجزیه و تحلیل داده ها ، رگرسیون چند گانه و ضرایب همبستگی می باشد. نمونه انتخابی شامل ۷۳ شرکت بصورت پیوسته برای بازه زمانی ۷ ساله بوده که اندازه شرکت بعنوان متغیر کنترلی در نظر گرفته شده می باشد.
یافته ها حاکی از ارتباط معنادار مثبت بین سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکتها و تاثیر مثبت اندازه شرکت بر روی سطوح برخورداری از سرمایه فکری و عملکرد مالی می باشد. باتوجه به این نتایج می توان توجه مدیران ، سهامداران ، سرمایه گذاران و سایر گروه های ذینفع را به منابع و توانمندیهای درون سازمانی جلب و بهره گیری از این مدل برای کسب بازده مالی بالاتر و دسترسی به ارزش واقعی شرکتها ،پیشنهاد نمود.
وازه های کلیدی: سرمایه فکری ،عملکرد مالی ،اندازه شرکت ،رگرسیون چندگانه، بورس اوراق بهادار تهران
مقدمه:
با ورود به اقتصاد دانشی، دانش در مقایسه با سایر عوامل تولید مانند زمین ، سرمایه ، ماشین آلات و… از ارجحیت بیشتری برخوردار شده می باشد . بطوری که در اقتصاد ، دانش به عنوان مهمترین عامل تولید به شمار می رود و از آن به عنوان مهمترین مزیت رقابتی سازمان ها دانسته می گردد . همچنین با پیشرفت سریع تکتولوژی برتر ، بویژه در زمینه ارتباطات ، کامپیوتر و مهندسـی بیولوژی ، از دهه ۷۰ الگوی رشد اقتصادی جهان بطور اساسی تغییر نمود و بالتبع ، دانـش به عنوان مهمتـرین سرمایه جایگزین سرمایه های پولــی و فیزیکی گردید (چن و همکاران ،۲۰۰۵،ص۳۸۸) . یکی از ویژگی های دانش این می باشد که نامشهود می باشد یعنی غیرقابل لمس و غیر محسوس می باشد و ارزشگذاری و اندازه گیری آن خیلی سخت و منمودار می باشد در صورتی که درگذشته سازمان ها با بهره گیری از روش های حسابداری قادر بودن تا ارزش و اندازه تولید خود را به گونه کامل محاسبه کنند اما امروزه این روش حسابداری دارای کارایی لازم نیستند. دانش به عنوان یکی از مهمترین اجزای دارایی های نا مشهود به شمار می رود اگر در گذشته بیشتر دارایی های سازمان ها مشهود بودند اما امروزه قسمت اعظم دارایی های سازمان ها نامشهود هستند (سالیوانو همکاران،۲۰۰۲،ص۹) .
فصل اول
کلیات پژوهش
۱-۱)مقدمه
تایلز ( ۲۰۰۴) دارایی نامشهودی که به وسیله ی قانون طرفداری شده اند وبه آنها عنوان مالکیت معنوی را داده اند و شامل حق الامتیاز و کپی رایت و فرانشیزها و علائم و مارکهای تجاری می باشد ، بعضی موردها از آنها در ترازنــامه منعکس می گردد اما ســـایرداراییهـــای نامشهود که شامل سرمایه فکـری می باشد و تحت اصول اقتصـــاد فراوانی اقدام می کنند یعنـــی با بهره گیری بیشتر از ارزش آنهـــا کـاسته نمی گردد ، معــمولا در ترازنــامه منعکس نمــی گردد (چان ،۲۰۰۹،ص۹) . فاصله زیاد بین ارزش دفتری و ارزش بازاری شرکت ها ، توجه زیاد شرکت ها را نسبت به کشف ارزش دارایی های نامشهود حذف شده از صورت مالی ،ایجاد کرده می باشد ( لیو ،۲۰۰۲،ص۱۴) .
طبق نظر “بونتیس ” اکثر کشورهای مختلف دنیا ( مانند صنایع ایران) در حال بهره گیری از روشهای سنتی حسابداری مالی هستند که قرنها پیش برای یک محیط کسب و کار مبتنی بر کارهای یدی و دارایی ملموس مثل تجهیزات و ساختمان ایجاد شده بودند در حالیکه محیط کسب و کار مبتنی بر دانش ، نیازمند مدلی می باشد که دارایی های ناملموس جدید سازمانی مثل دانش و شایستگی نیروی انسانی ، نوآوری ، روابط مشتری ، فرهنگ سازمانی ، سیستم و فرایندها ، ساختار سازمانی و غیره را در بر گیرد.بنظر می رسد گزارشات حسابداری سنتی بطور ناقص ارزش حقیقی به وجودآمده در شرکتها را منعکس کند ، شکاف به وجودآمده بین ارزش دفتری و بازار در بسیاری از شرکتها مانند نارسایی های سیستم حسابداری سنتی در تقویم و انعکاس ارزش سرمایه فکری بوده که موجب بروز اختلاف یاد شده گردیده می باشد (چان ،۲۰۰۹،ص۵) .
در این ارتباط ، سرمایه فکری توجه روز افزون محققان دانشگاهی و دست اندر کاران سازمانی را به خود جلب کرده می باشد. کلیه مدیران وکارگزاران وسرمایه گذاران در شرکتهای پذیرفته شده دربورس باتوجه به نتایج این پژوهش می توانند با سنجش سرمایه فکری به ارزش ذاتی شرکت نزدیک شده و با اطلاع از اندازه برخورداری شرکتها ازسرمایه فکری می توانند بازده مالی مالی مورد نظر را مناسب ترپیش بینی کنند.
۲-۱) اظهار مسئله پژوهش
در طول دهه ۱۹۸۰، مفروضات و عقاید نئوکلاسیک ها از سوی توجه مبتنی بر منابع به چالش کشیده گردید. بنابر اظهارات “پن روس ” مزیت رقابتی تنها با ترکیبات مختلفی از محصولات و بازارها در یک صــنعت معین به دست نمی آید ، بلــکه عمــدتاً از تفاوت در انواع مختلف منابع ســازمانی نشاٌت می گیرد .از آنجایی که منابع همیشه قابل انتقال ، قابل تقلید و یا جایگزینی نمی باشد؛ ضروری می باشد تا برای شناسایی منابع واقعی و پایدار به جای در نظر داشتن بیرون ، توجه جدی به درون شرکت ها به اقدام آورد. سازمان ها در حال وارد شدن به اقتصاد مبتنی بر دانش هستند.اقتصادی که درآن دانش و دارایی های نامشهود به عنوان مهمترین مزیت رقابتی سازمان ها شناخته شده می باشد. امروزه چگونگی ی بهره گیری از دارایی های نامشهود تاثیر بسیار مهمی در موفقیت وبقای سازمان ها دارد به طوری که این موضوع باعث به وجود آمدن حوزه مطالعاتی و تحقیقاتی جدیدی در مدیریت شده می باشد.در یک طبقه بندی ساده دارایی های نامشهود به دو دسته تقسیم می گردد که یکی از مهـمترین اجزاء آن سرمایه فکری می باشد که تاثیر مهمی بر روی عملکرد و پیاده سازی استراتژی های سازمانی دارد . از این رو شناسایی و اندازه گیری و مدیریت این سرمایه فکری دارای اهمیت خاص می باشد (گلدی صدقی ،۱۳۸۶،ص۲۵)۴٫
از سوی دیگر اغلب سرمایه های حسابداری فعلی از تأثیر و اهمیت فزاینده حق مالکیت معنوی و دانش در سازمانهای عصر جدید قافل بوده و از توان سنجش ارزش واقعی دارایی ها در محاسباتشان قاصرند. در حقیقت صورت های مالی در تشریح ارزش واقعی شرکت ها از محدودیت های بسیاری برخوردار هستند. در جوامع دانش محور کنونی ، بازده سرمایه فکری به کار گرفته شده بسیار بیشتر از بازده سرمایه های مالی به کار گرفته شده اهمیت یافته می باشد؛
این به این معناست که در مقایسه با سرمایه های فکری، تأثیر و اهمیت سرمایه های مالی در تعیین قابلیت سود آوری پایدار،کاهش چشمگیری یافته می باشد.بنابر این سرمایه فکری مظهر راهبرهای ارزش غیر محسوس شرکتها می باشد و تأثیر فزاینده ای در عملکرد مشترک عوامل تولید(عامل چهارم) اعمال می نماید(چان،۲۰۰۹،ص۱۲) .
در حقیقت مساله اصلی این پژوهش مطالعه تأثیر و اهمیت سرمایه فکری در بازده مالی شرکت ها می باشد. در حقیقت این پژوهش تلاشی برای ارزشگذاری سرمایه فکری در صورت های مالی به شمار می آید که به دنبال پاسخ به سولات اساسی به تبیین زیر می باشد:
۱) آیا بین سرمایه فکری و ارزش بازار بعنوان شاخص عملکرد مالی شرکت ارتباط ای هست ، این ارتباط چگونه می باشد؟
۲) آیا بین سرمایه فکری و نسبت های سودآوری بعنوان شاخص عملکرد مالی شرکت ارتباط هست ، این ارتباط چگونه می باشد؟
۳) آیا بین سرمایه فکری و نسبتهای فعالیت بعنوان شاخص عملکرد مالی شرکت ارتباط هست ، این ارتباط چگونه می باشد؟
۴) آیا بین سرمایه فکری و بازده سرمایه بعنوان شاخص عملکرد مالی شرکت ارتباط هست ، این ارتباط چگونه می باشد؟
۵) آیا بین سرمــایه فکری و شاخص مبتنی بر ارزش آفرینی بعنوان معیار عملــکرد مالی شرکت ارتباط هست و این ارتباط چگونه می باشد؟
۶) آیا بین هر یک از مولفه های سرمایه فکری و هریک از شاخص های عملکرد مالی شرکت آنها ارتباط هست ، این ارتباط چگونه می باشد؟
۷) و در نهایت اینکه تاثیر اندازه شرکت بر سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکت چگونه می باشد ؟
۳-۱) چارچوب نظری
“دراکر” (۱۹۹۳) اندیشمند معروف مدیریت می گوید: ما در حال وارد شدن به یک جامعه دانشی هستیم که در آن منابع اقتصادی اصلی، دیگر سرمایه بیشتر،منابع طبیعی ونیروی کار بیشتر و… نیست .منابع اقتصادی اصلی دانش خواهد بود قرن ۲۱ ، قرن اقتصادی دانشی می باشد. قبل از اقتصاد دانشی ،اقتصاد صنعتی حاکم بوده که در این اقتصاد عوامل تولید ثروت اقتصادی، یکسری دارایی های فیزیکی و مشهود مانند زمین ، نیروی کار، پول و ماشین آلات و… بوده و از ترکیب این عوامل اقتصادی ،ثروت تولید می گردد.در این اقتصاد،بهره گیری از دانش به عنوان عامل تولید ، تأثیر کمی داشته می باشد اما در اقتصاد دانشی ، دانش یا سرمایه فکری به عنوان یک عامل تولید ثروت درمقایسه با سایردارایی های مشهود فیزیکی،ارجحیت بیشتری پیدا می کند دراین اقتصـاد، داراییهای فکری بخصوص سرمایه انسانی جزو مهمترین دارایی های سازمان محسوب میشود و موفقیت بالقوه سـازمانها ریشه درقابلیت های فکری آنها دارد تا دارایی های مشهود (گلدی ،۱۳۸۶،ص۱۰۵)۲٫
در طی دهه گذشته کسب و کارها ، اهمیت مدیریت دارایی های نامشهود خود را درک کرده اند و توسعه مارک ها ، روابط سهامداران ، شهرت و فرهنگ سازمان ها را به عنوان مهمترین منابع مزیت پایدار تجاری خود در نظر گرفته اند. در این اقتصاد توانایی خلق و بهره گیری از ارزش این دارایی های نامشهود ، یک شایستگی اصلی را برای سازمان ها به وجودمی آورد (کینگ هانگ ،۲۰۰۹،ص۱۰)۳٫
کندریک۴ یکی از مشهورترین اقتصاددانان مطرح آمریکاست، می گوید که در سال ۱۹۲۵، نسبت سرمایه های تجاری نامشهود به سرمایه های تجاری مشهود ۳۰ به ۷۰ بوده می باشد اما این نسبت در سال ۱۹۹۰ به اندازه ۶۳ به ۳۷ رسیده می باشد؛ همچنین “لئو” مطرح می سازد که فقط در حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد کل ارزش بازاری شرکت ها را تشکیل می دهند که هنوز هیچ کاری در مورد اندازه گیری انها صورت نگرفته می باشد)همان منبع).همچنین یکسری مطالعات انجام شده در سال ۱۹۹۹ در زمینه ترکیب دارایی های هزاران شرکت غیرمالی در طی سال های ۱۹۷۸ تا ۱۹۹۸ نشان داد که ارتباط بین دارایی ها نامشهود و مشهود ۲۰ به ۸۰ بوده و در سال ۱۹۹۸ ، این نسبت تقریبا به ۸۰ به ۲۰ رسیده می باشد. این تغییرات قابل ملاحظه باعث ایجاد یکسری روش ها برای محاسبه ثروت شرکت هایی شده می باشد که مهمترین دارایی های آنها ، دارایی های نامشهود بویژه فکری و دانش بوده می باشد .
تعداد صفحه :۱۷۴
قیمت : هفده هزار و سیصد تومان۱۴۷۰۰۰

***

—-

پشتیبانی سایت :               minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *