پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری: پیش بینی ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

با عنوان : پیش بینی ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد اراک

دانشکده مدیریت، گروه حسابداری

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

گرایش: حسابداری

عنوان:

پیش بینی ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با بهره گیری از شبکه های عصبی مصنوعی

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)
چکیده:
در این مقاله به دنبال پیش بینی و ارائه راهکاری برای یافتن ارزش افزوده اقتصادی شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران هستیم. مبنای پیش بینی های انجام شده در این پژوهش اطلاعات صورت های مالی حسابرسی شده می باشد. داده های مورد بهره گیری نیز داده های بین سال های ۱۳۸۲ الی ۱۳۸۷ می باشد. پس از انجام محاسبه های لازم با بهره گیری از رگرسیون به پیش بینی ارزش افزوده اقتصادی می پردازیم. همین پیش بینی را با بهره گیری از شبکه های عصبی مصنوعی انجام می دهیم و پیش بینی های صورت گرفته را با واقعیت مقایسه می کنیم که در پایان این پژوهش دیده می گردد پیش بینی های صورت گرفته با بهره گیری از شبکه های عصبی مصنوعی عملکرد بهتری نسبت به رگرسون خطی دارند.
واژگان کلیدی : شبکه عصبی، ارزش افزوده اقتصادی، نسبت های مالی
مقدمه:
با ظهور شرکت های بزرگ و شکل گیری مبحث عظیم جدائی مالکیت از مدیریت و ایجاد یک تضاد منافع عظیم بین مالکان و مدیران ارزیابی عملکرد شرکت ها و مدیران و رهبران آنها از موضوعات مورد توجه اقشار مختلف مثل اعتباردهندگان، مالکان دولت و حتی مدیران می باشد. همچنین با در نظر داشتن جدائی مالکیت از مدیریت ایجاد ارزش و افزایش ثروت سامداران مانند مهمترین اهداف شرکتها به شمار می رود. و افزایش ثروت در نتیجه علمکرد مطلوب حاصل خواهد گردید. پس بهره گیری کنندگان به دنبا شاخصی هستند تا بتوانند اندازه رسیدن به مهمترین هدف شرکت را تعیین کنند. از نظر سهامداران نیز اندازه افزایش ثروت چه از طریق افزایش قیمت و ارزش شرکت و چه از طریق سود نقدی مهم می باشد. اما آن چیز که که بیشتر اهمیت دارد از دید سرمایه گذاران می باشد. زیرا این قشر حاضر نیستند که در شرکت های با مخاطره بالا سرمایه گذاری کنند و پس اگر هم چنانچه این کار را انجام دهند، به ازای ریسک بیشتر، بازدهی بیشتر مورد انتظار خواهد بود. پس آنها نیز بدنبال شاخصی برای ارزیابی عملکرد شرکتها هستند تا بتوانند تصمیم به سرمایه گذاری بگیرند.
۱-۱ مقدمه
در این فصل موضوعاتی از قبیل اظهار مساله، اهداف پژوهش، اهمیت پژوهش ، فرضیات، سوالات و .. مورد مطالعه قرار می گیرند.
۲-۱ تاریخچه مطالعاتی
تحقیقات داخلی
فدایی در مطالعه آثار تورمی مالیات بر ارزش افزوده بر بخشهای مختلف اقتصادی در ایران (تحلیل داده-ستانده) به مطالعه ظرفیت بالقوه مالیاتی کشور می پردازد که بین ظرفیت بالقوه مالیاتی و وصولیهای بالفعل، شکاف قابل توجهی هست و حاکی از آن می باشد که با اتخاذ تدابیری در جهت اصلاح نظام مالیاتی و رفع معضلات موجود، می توان وصولی های مالیاتی را افزایش داده و اتکا به درآمدهای نفتی را کاهش داد. بدون از بین بردن معضلات سیستم مالیاتی، این سیستم قادر به تامین بخش عمده ای از هزینه های دولت نخواهد بود. در این راستا می توان به مساله ((مالیات بر ارزش افزوده)) به عنوان یکی از روشهای اخذ مالیات توجه داشت که در سه دهه اخیر نیز مورد توجه و بهره گیری بیش از ۹۰ کشور جهان قرار گرفته می باشد. اجرای مالیات بر ارزش افزوده برای اولین بار در یک شکور، آثار اقتصادی متددی بر جای خواهد گذاشت که به گونه کلی می توان این آثار را به سه دسته تقسیم نمود:۱- آثار قیمتی (تورمی). ۲- آثار توزیعی. ۳- آثار درآمدی.این پژوهش در جهت مطالعه آثار تورمی اجرای ((مالیات بر ارزش افزوده)) بر بخشهای مخلتف اقتصادی در ایران انجام می شود تا با شناخت دقیق اثار تورمی ((مالیات برارزش افزوده)) بر هر کدام از بخشهای اقتصاد و با در نظر گرفتن آثار تورم در کشورمان تدابیر لازم در این زمینه اندیشیده گردد. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که از ۷۸ بخش اقتصاد، ۳۶ بخش اثرات قیمتی ضعیف، ۱۳ بخش اثرات قیمتی متوسط و ۲۹ بخش اثرات قیمتی شدید دارند (سناریوی اول).با بهره گیری از ((مدل قیمت)) نظاره می کنیم که:
دامنه تورم ناشی از اعمال مالیات بر ارزش افزوده بر ۷۸ بخش اقتصاد ایران، بین ۰۰۰۳/۰ درصد تا ۴/۳۹ درصد متفاوت می باشد (سناریوی دوم). در این پژوهش پیشنهاد شده می باشد که پس از اعمال مالیات بر ارزش افزوده با نرخ ۱۰ درصد، بخشهای اقتصادی با اثرات قیمتی شدید (۲۹ بخش)-سناریوی اول-و بخشهایی که آثار تورمی آن بزرگتر یا مساوی ۱/۱۰ درصد می باشد (۳۴ بخش)-سناریوی دوم معاف گردند. نهایتا می توان گفت که ۳۶ بخش اقتصاد قطعا می تواند مشمول مالیات بر ارزش افزوده باشد و ۸ بخش نیز مشروط به درآمدهای مالیاتی مورد انتظار حاصل از ۳۶ بخش مشمول می باشند. اندازه تورم حاصل از اعمال مالیات بر ارزش افزوده با نرخ ۱۰ درصد در کل اقتصاد، قبل از معاف کردن بخشها ۵/۱۳ درصد و پس از معاف کردن بخشها ۲/۱ درصد می باشد (فدایی، ۱۳۷۹، ۲۲)۱.
موضوع ساختار سرمایه مانند مسائلى می باشد که تا کنون تحقیقات و آزمونهاى زیادى بر روى آن انجام شده می باشد،و در حال حاضر نیز تحقیقات نظرى و بررسى هاى تجربى در مورد آن ادامه دارد. موضوعات تئوریک در خصوص ساختار سرمایه، در پى رسیدن به حدى از تعادل بین دو منبع اصلى تامین مالى یعنى بدهى و حقوق صاحبان سرمایه می باشد که بتواند در آن نقطه، ارزش سهام شرکت را به حداکثر رسانیده، پیش روی ،هزینه منابع تامین مالى را نیز به حداقل ممکن کاهش دهد. تحقیقات انجام گرفته منجر به مدلى کاربردى به مقصود بهینه سازى ساختار سرمایه نگردیده اند. شاید یکى از علت های این باشد که علیرغم وجود مدلهاى متفاوت براى امکان سنجش تاثیر ساختاری سرمایه بر ارزش شرکت، مدل برترى مشخص نگردیده می باشد. در میان معیارهاى ارزشکذارى شرکت، مدل ارزش افزوده اقتصادى به عنوان مدلى جدید که با خلق ارزش در واحدهاى انتفاعى ارتباط بیشترى دارد مطرح مى گردد. پس در این پژوهش با این پیش فرض که EVA یک معیار مناسب در بررسى عملکرد یک بنگاه اقتصادى مى باشد، ارتباط نزدیکى با ایجاد ارزش دارد، جهت سنجش اثر ساختار سرمایه بر روى ارزش شرکت، ثروت سهامداران مورد توجه قرار مى گیرد. پس، این پژوهش درصدد می باشد ارتباط بین ارزش افزوده اقتصادى و ساختار سرمایه را در راستاى پاسخگویى به پرسش اصلى پژوهش مورد آزمون تجربی قرار دهد. فرضیه ای که مارا در حل مساله پژوهش هدایت می کند عبار ت می باشد از اینکه بین EVA و نسبت های ساختار سرمایه ارتباط معنی داری هست ( صوفیانی ، ۱۳۸۴، ۱۳)۲.
ارائه اطلاعات مربوط به ارزش افزوده و اجزای آن، همچنین محتوای اطلاعاتی این متغیر حسابداری ، در چند دهه اخیر مورد بحث محافل و مجامع مالی و حسابداری بوده می باشد. در پژوهش حاضر، هدف اصلی مطالعه محتوای افزاینده اطلاعاتی ارزش افزوده (شامل ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده نقدی) پیش روی سود حسابداری و وجوه نقد حاصل از عملیات می باشد.ارائه مدلی جهت پیش بینی بازده سهام براساس متغیرهای فوق نیز از دیگر اهداف پژوهش حاضر می باشد.
بدین مقصود ارتباط بازده سهام و تغییرات داده های مربوط به ارزش افزوده اقتصادی ، ارزش افزوده نقدی، سود حسابداری و وجوه نقد حاصل از عملیات ، برای شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۱ مورد آزمون قرار گرفته می باشد، و در این مورد از مدلهای اقتصادسنجی بهره گیری می گردد و جهت آزمون فرضیات مربوط، از تحلیل رگرسیون چندمتغیره برای داده ها، یکبار به شکل مقطعی ‏‎Cross-Sectional‎‏ و بار دیگر بصورت تجمعی‏‎Pooled‎‏ بهره گیری می گردد . نرم افزار آماری مورد بهره گیری در این پژوهش نیز۱۱‏‎SPSS-‎‏ می باشد(مشایخی ، ۱۳۸۳، ۳۷)۱.
صاحبان سرمایه به عنوان مالکان شرکت همواره به دنبال ارزیابی عملکرد مدیران این واحدها بعنوان نماینده آنها در بکارگیری منابع سرمایه گذاری شده خود می باشند و در این ارتباط از معیارهای مختلفی بهره گیری می نمایند. یکی از معیارهای جدید مطرح شده برای ارزیابی عملکرد ارزش افزوده اقتصادی می باشد. این معیار نتایج عملکرد مدیریت واحد تجاری را با در نظر داشتن منابع در اختیار آنها اندازه گیری می کند. پژوهش حاضر به مقصود تعیین ارتباط بین عملکرد کارا و بهره ورانه مدیران و خلق ارزش واقعی برای شرکت به مطالعه تاثیر بهره گیری کارا از منابع در ایجاد ارزش برای شرکت ها می پردازد. بدین مقصود دو فرضیه اصلی در این پژوهش طراحی گردید. فرضیه اصلی اول مبنی بر “نسبت های فعالیت یا کارایی در یک واحد تجاری با ارزش افزوده اقتصادی خلق شده توسط آن واحد ارتباط ای معنادار دارد” بود. فرضیه اصلی دوم نیز عبارت از “نسبت گردش کل دارایی ها در یک واحد تجاری بیشترین همبستگی را با ارزش افزوده اقتصادی خلق شده توسط آن واحد دارد” بود. پس از آزمون فرضیات فرعی پژوهش همبستگی معناداری بین هیچیک از ۴ نسبت فعالیت مورد مطالعه (به استثنای همبستگی ضعیف نظاره شده بین گردش موجودی کالا و EVA که قابل اغماض بود) و EVA محاسبه شده شرکت ها طی دوره مطالعه بدست نیامد. در نتیجه اولین فرضیه اصلی این پژوهش رد گردید. همچنین با در نظر داشتن نتایج به دست آمده از آزمون فرضیات فرعی پژوهش بیشترین همبستگی بین EVA و گردش موجودی کالا نظاره گردید که درنتیجه فرضیه اصلی دوم این پژوهش نیز رد گردید (حراف عموقین ، ۱۳۸۳، ۶۴)۲.
هدف از انجام این پژوهش اولویت بندی روشهای پاداش دهی در ارتباط با افزایش انگیزه مدیران به مقصود افزایش ثروت سهام داران می باشد تا بدینوسیله صاحبان صنایع بتوانند بهترین روش پاداش دهی را انتخاب نمایند و از این طریق مهمترین هدف سازمان که ایجاد ارزش افزوده برای مالکان می باشد را محقق نمایند.همچنین هدف دیگر پژوهش حاضر ارائه روش پاداش دهی مناسب در جهت کاهش تعارض میان مدیران و مالکان میباشد.بطوریکه پاداش پرداختی بیشترین همبستگی را با عملکرد مدیران نیز داشته باشد ( صارمی ، ۱۳۸۰، ۳۵)۳.

این پایان نامه با فرمت ورد ارائه می گردد
این پایان نامه با فرمت ورد ارائه می گردد

تعداد صفحه :۱۲۹
قیمت : شش هزار تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :               minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *