پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری: بررسی اثرمالکیت سهام مدیرانه بر ارتباط بین ثبات سود و اقلام تعهدی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

با عنوان :  مطالعه اثرمالکیت سهام مدیرانه بر ارتباط بین ثبات سود و اقلام تعهدی

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد اراک

دانشکده مدیریت، گروه حسابداری

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

گرایش: حسابداری

عنوان:

مطالعه اثرمالکیت سهام مدیرانه

بر ارتباط بین ثبات سود و اقلام تعهدی

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)
چکیده:
سود گزارش شده مانند اطلاعات مالی مهمی می باشد که در هنگام تصمیم گیری توسط افراد در نظر گرفته می گردد،همچنین اقلام تعهدی آسانتر از جریانات نقدی دستخوش تغییر و دستکاری می شوند، از این رو مدیریت می تواند منجر به افزایش زمینه اشتباهات در اقلام تعهدی گردد. حاکمیت شرکتی با مکانیزم های برون سازمانی ومکانیزم های درون سازمانی می تواند منجر به افزایش قابلیت اتکاﺀ اطلاعات، ازجمله کیفیت سود و در نتیجه افزایش اعتماد سرمایه گذاران گردد. چارچوب های نظری مطرح شده درمورد مکانیزم های درون و برون سازمانی، مالکیت مدیریت(مالکیت سهام مدیریت) را به عنوان یکی از مولفه های نظارتی درون سازمان معرفی می کند. یکی از راه حل هایی که از طریق آن، حاکمیت شرکتی می تواند اثر با اهمیتی به ثبات سود و کیفیت اقلام تعهدی حسابداری داشته باشد، آن می باشد که مکانیزم های قوی حاکمیت شرکتی بایستی انگیزه ها یا فرصت های مربوط به مدیریت سود راکاهش دهد و در نتیجه به کاهش سطح اشتباهات در اقلام تعهدی و افزایش ثبات سود گردد.
بنابر این هدف این پژوهش ارزیابی اثر مالکیت سهام مدیرانه بر ارتباط بین ثبات سود و اقلام تعهدی میباشد.
باتوجه به فرضیه های مطرح شده در این پژوهش،مشخص گردید که اقلام تعهدی در مقایسه بااقلام نقدی از ثبات کمتری برخوردار می باشند و اقلام تعهدی با قابلیت اتکای کمتر درمقایسه با اقلام تعهدی با قابلیت اتکای بیشتر ازثبات کمتری برخوردارندهمچنین ارتباط بین مالکیت سهام مدیریت و ثبات سود غیر خطی(غیرمستقیم) می باشد.
مقدمه:
تداوم انقلاب صنعتی در قرن نوزدهم، ایجاد کارخانه های بزرگ و اجرای طرحهای عظیم صنعتی نیازمند سرمایه های کلان بود. تأمین چنین سرمایه هایی از امکانات مالی یک یا چند سرمایه گذار فراتر بود و از سوئی، یک یا چند سرمایه دار نیز آمادگی پذیرفتن خطر تجاری چنین فعالیتهای بزرگی را نداشتند. از این رو، شرکتهایی شکل گرفت که مسئولیت صاحبان سرمایه آنها محدود به مبلغ سرمایه گذاریشان بود و در قالب چنین مشارکتهایی، سرمایه های کوچک تجهیز و راه حل مناسبی برای تأمین سرمایه های کلان و توزیع مخاطرات تجاری فراهم آمد. سرمایه های چنین شرکتهایی به سهام تقسیم و سهام آنها قابل نقل و انتقال بود. رواج معاملات سهام باعث رونق بازار سرمایه و مشارکت صاحبان سرمایه های کوچک در این بازار گردید. تنظیم چگونگی اداره شرکتهای سهامی وروابط بین صاحبان سهام از طریق وضع قوانین و مقررات توسط دولتها، نظم یافتن بخشی ازمعاملات اوراق بهاداربا ایجاد بورسهای اوراق بهادار مانند عوامل دیگری بودند که به تشکیل شرکتهای سهامی وفزونی سرمایه گذارانی انجامید که نه مستقیماً در اداره شرکتها مشارکت داشتند و نه دارای چنین تمایلی بودند. شرکتهای سهامی توسط هیئت مدیره ای اداره می گردد که معمولاً از سهامداران بزرگ تشکیل شده و منتخب آنان هستند. ادامه پروسه تحول در مناسبات مالکیت و اداره سرمایه در کشورهای توسعه یافته صنعتی به پیدایش گروه تازه ای از مدیران کار آزموده و حرفه ای انجامید که در عین اقتدار کامل در اداره واحدهای اقتصادی، گاه در سرمایه آنها سهمی داشتند.
۱-۱ مقدمه
در این فصل، به ارائه اظهار مسئله، ضرورت پژوهش، اهداف پژوهش، فرضیه های پژوهش، روش پژوهش، جامعه ونمونه آماری پژوهش، ابزارگردآوری داده ها، ابزار تجزیه و تحلیل داده ها، قلمروتحقیق و تعاریف واژه ها و اصطلاحات پرداخته می گردد.
۲-۱ تاریخچه مطالعاتی
۱- جنسن (۱۹۸۶) در پژوهش خود تحت عنوان “هزینه­های نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد، تأمین مالی شرکت و قبضه مالکیت” پیش­بینی نمود که وقتی مدیران جریان­ها نقدی آزاد بیشتری در دسترس داشته باشند، رفتارهای فرصت­طلبانه­ای مانند سرمایه­گذاری در پروژه­ها با خالص جریان­ها نقدی کمتر، کوشش برای ایجاد درآمد، انجام هزینه­های اضافی، تلف کردن عایدی­ها و مورد هایی از این قبیل را انجام می­دهند. به عنوان مثال، خرید دارایی­هایی که درآمد تولید نمی­کنند، ایجاد فرصت­های شغلی افراطی و استفادۀ مفرط از دارائی­ها موجب تلف کردن عایدی­های شرکت می­گردد. وی پیش­بینی نمود که افزایش اهرم، مدیران را منضبط کرده و رفتارهای فرصت­طلبانه آنها را کمتر می­کند، به این دلیل که بازپرداخت بدهی، وجه نقد اضافی کمتری را برای مدیران باقی می­گذارد.
۲- کلاگ و کلاگ (۱۹۹۱): در پژوهش خود تحت عنوان “تقلب، حساب آرایی، قصور در صورت­های مالی” انگیزه اصلی مدیریت را در دستکاری سود، تشویق سرمایه­گذاران برای خرید سهام شرکت و به تبع آن افزایش ارزش بازار آن اظهار کرده­اند.
۳- سوینی (۱۹۹۴): سوینی در پژوهش خود تحت عنوان “تخلف از قرارداد بدهی و پاسخ­گویی حسابداری مدیران” به این نتیجه رسید که افزایش اهرم یا بدهی­ها توان شرکت­ها را برای مدیریت سود افزایش می­دهد، زیرا مدیران شرکت انگیزه بیشتری دارند تا از طریق مدیریت سود، اعتبار دهندگان را راضی نگهدارند.
۴- فادنبرگ و تیرول (۱۹۹۵): فادنبرگ و تیرول در پژوهش خود درمورد “تئوری هموارسازی سود و سهام بر مبنای اجاره­ها” ذکر کرده­اند که هموار سازی سود موجب می­گردد، سرمایه­گذاران احتمال ورشکستگی را کمتر از واقع ارزیابی کنند.
۵- کاسانن، کینونن و نیسکانن (۱۹۹۶): کاسانن و همکاران در پژوهش خود دربارۀ “سود سهام مبتنی بر مدیریت سود” به این نتیجه رسیده­اند که یکی از علت های مدیریت سود، فرار مالیاتی می باشد.
۶- داروغ، پورجلالی، و سوداگران (۱۹۸۸): داروغ و همکاران در پژوهش خود تحت عنوان “مدیریت سود در شرکت­های ژاپنی” به این نتیجه رسیده­اند که انگیزه اصلی مدیریت سود، کاهش هزینه­های قراردادهای بدهی و کاهش هزینه­های سیاسی همچنین افزایش پاداش مدیران می­باشد.
۷- گیدری و همکاران (۱۹۹۹):گیدری و همکاران در پژوهش خود درمورد “طرح­های پاداش بر مبنای سود و مدیریت سود به وسیلۀ مدیران واحدهای تجاری” به این نتیجه رسیدند که مدیران واحدهای تجاری برای حداکثر کردن پاداش­های کوتاه­مدت خود سود شرکت­ را مخدوش می­سازند و به این مقصود از اقلام تعهدی اختیاری بهره گیری می­کنند.
۸- یون و میلر (۲۰۰۱): یون و میلر در پژوهش خود تحت عنوان “جریان وجود نقدی حاصل از فعالیت­های عملیاتی و مدیریت سود” نیز به این نتیجه رسیدند که انگیزه­ اصلی مدیریت سود کاهش هزینه­های قراردادهای بدهی و افرایش پاداش مدیران می­باشند.
۹- بارتون وسیمکو (۲۰۰۲): بارتون در پژوهش خود به مطالعه موضوع “ترازنامه به عنوان محدودیت مدیریت سود” نشان داده­اند که مدیریت سود در دوره­های بعدی به نوع و مقدار اقلام تعهدی که دردوره­های قبل مورد بهره گیری قرار گرفته می باشد، وابسته می­باشد، زیرا اثر اقلام تعهدی به گذشته برمی­گردد.
۱۰- مارکات و ویدمن (۲۰۰۴):مارکات و ویدمن در پژوهش خود دربارۀ “اثر مدیریت سود بر ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری” دریافتند که شرکت­ها جهت کنترل سودشان از اقلام تعهدی مختلفی با اهداف گوناگون بهره گیری می­کنند.
۱۱- فیشر و استوکنت (۲۰۰۴): پژوهش فیشر و استوکنت تحت عنوان ” افر سفته­بازی سرمایه­گذار بر مدیریت سود” مبین این می باشد که مدیران می­توانند سود گزارش شده را به وسیلۀ بعضی هزینه­ها مخدوش سازند.

این پایان نامه با فرمت ورد ارائه می گردد
این پایان نامه با فرمت ورد ارائه می گردد

 
تعداد صفحه :۹۸
قیمت : شش هزار تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :               minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *