دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 بررسی واکنش تک ظرفی اسپایرو دی هیدروفوران حاصل از ۱و۳- سیکلوهگزان دی اون با سیانوژن برومید و آلدهیدهای مختلف در حضور سدیم متوکسید و یا اتوکسید

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

۱-۱-    سیانوژن برومید

سیانوژن برومید (۲۹) یک ترکیب شیمیایی با فرمول مولکولی CNBr می­باشد. نام آیوپاک این ترکیب سیانیک برمید است. نام­های دیگر که برای این ترکیب وجود دارد عبارتند از: سیانو برمید، برمو سیانید، سیانوژن مونو برمید، برمو سیانوژن و نام‌های دیگر که کمتر مصطلح می‌باشند. اگر چه فرمول مولکولی آن به صورت CNBr نوشته می‌شود اما در حقیقت اتم کربن با پیوند ساده به برم و با پیوند سه گانه به اتم نیتروژن متصل است. ترکیب خطی بوده و بسیار قطبی می‌باشد. ساختار سیانوژن برمید در طرح (۱-۱۴) آورده شده است.

(۲۹)

شکل (۱-۱۳)

 

این ترکیب جامد کریستالی سفید رنگ با بوی تند و سوزناک می­باشد. وزن مولکولی ۹۳/۱۰۵ گرم بر مول است. دانسیته این ترکیب در فازهای مختلف به دست آمده است به طوری که در فاز جامد برابر ۰۱۵/۲ می باشد [۱۳].

نقطه ذوب آن  ⁰C52 و نقطه جوش آن  °C4/61 است. این ترکیب در طیف­سنجی ماوراء بنفش (uv) در ناحیه  nm254-184 جذب نشان می­دهد [۱۴]. فشار بخار آن درC⁰ ۲۰ برابر ۹۲ میلی متر جیوه می باشد [۱۵]. این ترکیب به راحتی در آب، الکل، اتر و حلال­های قطبی دیگر حل می­شود. در کروماتوگرافی حلال­های مناسب برای کار با این ترکیب عبارتند از: ۲ – متوکسی اتانول DMSO و N – متیل پیرولیدین می­باشد [۱۶].

از آنجایی که سیانوژن برومید بسیار سمی است در هنگام کار با آن باید دقت کافی داشت و کلیه نکات ایمنی را رعایت کرد. تمام آزمایش­ها و فعالیت­های درگیر با سیانوژن برومید باید زیر هود انجام پذیرد. این ترکیب بسیار فعال بوده و نگهداری آن بسیار مشکل است. با توجه به پایین بودن نقطه ذوب و نقطه جوش آن، باید در داخل یخچال و دمای پایین نگهداری شود.

سیانوژن برومید به طور معمول از اکسیداسیون سدیم سیانید به وسیله برم تهیه می­شود. این واکنش با تشکیل حدواسط سیانوژن (۳۱) پیش می­رود (طرح ۱-۱۵ ) [۱۷].

                                                                  (۳۱)                                 (۳۰)

طرح (۱-۲)

 

۱-۲-    تراکم نووناگل[۱]

تراکم نووناگل آلدهیدها و کتون­ها با ترکیبات دارای متیلن فعال به طور گسترده در تشکیل پیوند C=C در سنتز ترکیبات به کار می‌رود. این واکنش به طور گسترده بر روی باربیتوریک اسیدها و تیوباربیتوریک اسیدها مورد مطالعه قرار گرفته است. در طرح (۱-۱۶) نمونه‌ای از واکنش نووناگل ۱و۳- دی اتیل ۲- تیوباربیتوریک اسید با آلدهیدهای آروماتیک در حلال اتانول و در دمای اتاق بدون حضور کاتالیست آورده شده است [۱۸]. در سایر موارد این واکنش به وسیله بازهایی از قبیل آمین‌ها و اتوکسیدها کاتالیست می­شود.

 

طرح (۱-۳)

بر طبق واکنشی که در طرح (۱-۱۶) مشاهده می‌شود، ماهیت استخلاف روی حلقه آروماتیک برروی پیشرفت واکنش تأثیرگذار می‌باشد. وجود گروه‌های الکترون کشنده نظیر ۲NO روی حلقه آروماتیک باعث می­گردد که علاوه بر واکنش تراکم نووناگل واکنش افزایش یک نوکلئوفیل (افزایش مایکل۱) نیز صورت پذیرد. در حالی که حضور گروه‌های الکترون دهنده قوی نظیر ۲NMe روی حلقه آروماتیک باعث می‌گردد که واکنش تنها تا مرحله تراکم نووناگل پیش رود و به دلیل پایداری رزونانسی که ایجاد می­کند مانع ادامه واکنش افزایش شده و واکنش در همان مرحله متوقف می‌شود.

 ۵)  knoevenogel condesation

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

بررسی واکنش تک ظرفی اسپایرو دی هیدروفوران حاصل از ۱و۳- سیکلوهگزان دی اون با سیانوژن برومید و آلدهیدهای مختلف در حضور سدیم متوکسید و یا اتوکسید

 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 بررسی واکنش تک ظرفی اسپایرو دی هیدروفوران حاصل از ۱و۳- سیکلوهگزان دی اون با سیانوژن برومید و آلدهیدهای مختلف در حضور سدیم متوکسید و یا اتوکسید