پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 ساخت و مشخصه‌یابی فوتوکاتالیست‌های پایه نانوتیتانیا برای گوگردزدایی ترکیب مقاوم گوگردی دی‌بنزوتیوفن

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

۳-۳-۱٫ نانو فوتوکاتالیست‌های مورد استفاده :

در این تحقیق ۳۰ نانوفوتوکاتالیست با نسبت‌های مختلف بارگذاری و دوپینگ و همچنین با مقادیر درصد‌وزنی متفاوت از فلزهای کروم، نقره، سریم، مس و نیکل دوپه شده در پایه‌ی فوتوکاتالیست که به شرح جدول (۳-۳) می‌باشند، تهیه شده‌اند. در جدول مذکور میزان بارگذاری و نیز میزان دوپه شدن هریک و در ادامه، شرایط تهیه، خشک کردن و کلسیناسیون آنها آورده شده است. پیش‌ماده‌های مورد استفاده جهت ساخت فوتوکاتالیست‌ها، نقره‌نیترات(AgNO3) ، کروم‌کلرید (CrCl3)، سریم‌نیترات (Ce(NO3)3.6H2O)، نیکل‌نیترات (Ni(NO3)2.6H2O) و مس‌نیترات (Cu(NO3)2.3H2O) می‌باشند. پایه مورد استفاده جهت ساخت فوتوکاتالیست‌ها از نوع پایه زئولیتی می‌باشد. زئولیت‌ها آلومینوسیلیکات‌های کریستالی با خلل و فرج‌های ریز شامل واحدهای چهاروجهی سازنده شبکه‌ایی می‌باشند. زئولیت‌های گوناگون می‌توانند با روش هیدروترمال سنتز شوند. چهار خاصیت مهم زئولیت‌ها شامل استفاده از تبادل یونی، پایداری بالای حرارتی، مکانیکی و شیمیایی، ظرفیت بالا در انجام واکنش‌های کاتالیستی و توانایی جذب گازها، بخارات و مایعات می‌باشد. ویژگی زئولیت‌ها باعث شده است تا موادی مناسب برای کاربردهای مختلف شامل کاتالیست ماده جاذب، حسگرها و دیگر مواد پیشرفته مانند فیلم‌ها و غشاء‌های کامپوزیتی زئولیت-پلیمر شوند.

در این تحقیق پایه زئولیتی مورد استفاده جهت ساخت کاتالیست‌ها از نوع زئولیت فوجاسیت NaX بوده که به روش هیدروترمال سنتز گردید، در ادامه روش ساخت پایه فوتوکاتالیست‌ها شرح داده خواهد شد. لیست نانوفوتوکاتالیست‌های سنتز شده و مورد استفاده جهت آزمایش‌های گوگردزدایی در جدول (۳-۳)، آورده شده است.

۳-۳-۲٫ آماده‌سازی پایه : سنتز نانو‌زئولیت فوجاسیت NaX :

در شماری از نانوفوتوکاتالیست‌های سنتز شده در این تحقیق جهت فرآیند گوگردزدایی، پایه کاتالیست، زئولیت فوجاسیت NaX می‌باشد. در این بررسی پایه نانوزئولیت NaX به روش هیدروترمال سنتز و با استفاده از تکنیک‌های XRD،SEM  و TEM مورد ارزیابی قرار گرفته و سپس جهت ساخت فوتوکاتالیست‌ها استفاده می‌گردد. برای سنتز نانوزئولیت NaX ترکیب مولی زیر به کار گرفته شد :

 

۵٫۵ Na2O : 1.0 Al2O3 : 4.0 SiO2 : 190 H2O

روش ساخت نانوزئولیت NaX به این ترتیب است که مقدار ۳۴/۵ گرم هیدروکسید سدیم، ۴۲/۲ گرم
سدیم آلومینات و ۵۰ سی سی آب مقطر دیونیزه (DI) به مدت یک ساعت توسط هم‌زن مغناطیسی با دور
(rpm)900 هم‌زده می‌شود، در این مرحله محلول آلومینات آماده می‌باشد. مقدار ۴۳/۳ گرم سیلیکافوم را به عنوان منبع سیلیس به مخلوط فوق افزوده بعد از چند دقیقه هم خوردن ژل آلومینوسیلیکات تشکیل شده به داخل حمام آب گرم طراحی شده که دارای قابلیت کنترل دما و تنظیم شدت هم‌زدن بوده انتقال و هم‌زدن نمونه در دمای°C 60 به مدت ۴ روز ادامه می‌یابد. سپس محلول حاصل را با سرعت چرخش (rpm)10000 و مدت زمان ۲۰ دقیقه سانتریفیوژ نموده و رسوب حاصل را با آب مقطر (DI) و به کمک پمپ خلاء و قیف بوخنر آنقدر شستشو داده تا pH محلول زیر صافی به زیر ۸ برسد، لازم به ذکر است که کنترل pH در این مرحله توسط دستگاه دقیق pHمتر صورت می‌گیرد. رسوب حاصل به منظور کریستالیزاسیون بیشتر به مدت ۲۴ ساعت در دمای اتاق داخل دسیکاتور قرار داده شده تا خشک شود. جهت انجام مرحله‌ی کلسیناسیون، نمونه حاصل را به داخل کوره دیجیتال منتقل و تحت یک برنامه‌ریزی دمایی مشخص قرار داده می‌شود. به این ترتیب که یک ساعت در دمای °C180، دو ساعت در دمای °C250، دو ساعت در دمای °C450 و یک ساعت نیز در دمای
°C550 در کوره حرارت داده می‌شود. جهت کسب اطمینان از انجام واکنش، تکنیک‌های مشخصه‌یابی دستگاهی از جمله XRD،SEM  و TEM، انجام و مشخصات نانوزئولیت سنتز شده به عنوان پایه فوتوکاتالیست‌ها مورد شناسایی قرار گرفت. نتایج XRD، SEM و TEM به ترتیب در شکل‌های (۳-۳)، (۳-۴) و (۳-۵) آورده شده است.

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

ساخت و مشخصه‌یابی فوتوکاتالیست‌های پایه نانوتیتانیا برای گوگردزدایی ترکیب مقاوم گوگردی دی‌بنزوتیوفن

 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 ساخت و مشخصه‌یابی فوتوکاتالیست‌های پایه نانوتیتانیا برای گوگردزدایی ترکیب مقاوم گوگردی دی‌بنزوتیوفن