پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 ساخت و مشخصه‌یابی فوتوکاتالیست‌های پایه نانوتیتانیا برای گوگردزدایی ترکیب مقاوم گوگردی دی‌بنزوتیوفن

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

۲-۹٫ گوگردزدایی فوتوکاتالیستی :

فرآیند اکسایش ترکیبات گوگرددار در نفت سفید با بهره­‌گیری از ترشری بوتیل هیدروپروکساید (t-BuOOH) و در حضور کاتالیزورهای مختلف توسط Danhong Wang و همکارانش، انجام شد ]۷۷[. فعالیت اکسایشی دی‌بنزوتیوفن در نفت سفید، در مورد یک مجموعه از کاتالیزورهای مولیبدنی نشانده شده بر روی بستر Al2O3، و با مقادیر مختلفی از مولیبدن تخمین زده شد. نتایج نشان داد که فعالیت اکسایشی DBT، با افزایش مقدار مولیبدن تا حدود ۱۶ درصدوزنی، افزایش می­یابد؛ در حالی که در مقادیر بالاتر از ۱۶درصد، میزان این فعالیت رو به کاهش می‌رود. هم‌چنین اکسایش بنزوتیوفن(BT)، دی‌بنزوتیوفن (DBT)، ۴-متیل‌دی‌بنزوتیوفن (۴-MDBT)
و ۴و۶-دی‌متیل‌دی‌بنزوتیوفن (۴,۶-DMDBT) حل شده در دکالین، در حضور کاتالیزور  Mo/ Al2O3(16درصد مولیبدن در روی اکسید آلومینیوم) و با استفاده از t-BuOOH، به منظور بررسی فعالیت اکسایشی این ترکیبات گوگرددار انجام شد. نتایج حاکی از آن بود که فعالیت اکسایشی این ترکیبات گوگرددار بدین ترتیب کاهش می‌یابد :

DBT > 4-MDBT > 4,6-DMDBT >> BT

حاصل تحلیل واکنش­‌های اکسایشی این ترکیبات گوگرددار نشان می‌­دهد که واکنش اکسایشی هر ترکیب گوگرددار را می­توان به عنوان یک واکنش از نوع درجه اول تلقی کرد.

مروری انتخابی بر طراحی مسیر، کاتالیست‌های وابسته و شیمی گوگردزدایی عمیق و آروماتیک­زدایی (هیدروژناسیون)عمیق سوخت‌های هیدروکربنی خصوصاً سوخت­های دیزلی توسط  Chunshan Songو همکارش صورت گرفته است ]۶۶[. چالشی که در گوگردزدایی عمیق سوخت­های دیزل وجود دارد، مشکل زدایش ترکیبات گوگرددار مقاوم، به خصوص ۴و۶-دی‌متیل‌دی‌بنزوتیوفن، از طریق فرآیندهای مرسوم هیدرودِسولفوراسیون (گوگردزدایی با هیدروژناسیون) می­باشد. اثر بازدارندگی پلی­‌آروماتیک‌ها و ترکیبات نیتروژنی، که در برخی انبارهای دیزل وجود دارد، موجب تشدید این مشکل و اثر نامطلوب آن بر HDS عمیق می‌گردد. با توجه به مقررات جدید آژانس محافظت از محیط زیست (EPA) مبنی بر کاهش گوگرد موجود در دیزل از ppmw500 به ppmw15 تا ژوئن ۲۰۰۶، پالایشگاه­‌ها علاوه بر معضل بزرگ تنظیم گوگرد دیزل،
ناگزیر با کاهش الزامی محتوای آروماتیک­‌ها نیز مواجه‌اند. اصول و مشکلات فرآیندهای هیدرودِسولفوراسیون موجود، و نیز مفاهیم، مزایا و معایب چندین روش جدید مورد بررسی قرار گرفته است. به طور خاص روش­های جدید زیر برای گوگردزدایی بررسی خواهند شد :

۱) کاتالیست‌های جدید برای هیدرودِسولفوراسیون فوق عمیق تحت شرایط فرآیند HDS مرسوم

۲) طرح مفهوم جدید برای کاتالیست‌های فلزات نجیب مقاوم به گوگرد، در هیدروژناسیون دما-پایین

۳) فرآیند گوگردزدایی جدید توسط جذب و ربایش گوگرد تحت گاز هیدروژن

۴) فرآیند جدید گوگردزدایی توسط جذب انتخابی در دمای محیط بدون گاز هیدروژن

۵) گوگردزدایی اکسایشی در فاز مایع

۶) گوگردزدایی زیستی

Z.Y.Zhangو همکارانش زدایش ترکیبات آلی گوگرددار شامل دی‌بنزوتیوفن (DBT) و ۴و۶-دی‌‌متیل‌دی بنزوتیوفن (۴,۶-DMDBT) بر سطح زئولیت‌های متنوع سدیم-ایتریم تعویض یون شده (با یون­های مجرد Cu2+، Zn2+، Ag+ و یون­های ترکیبی Cu2+–Zn2+، Zn2+–Nd3+، Ni2+–Nd3+) در سیستم‌­های مدل (محلول‌های
n-اکتان از ترکیبات گوگرددار و در برخی موارد با نسبت­های کوچکی از  ) را به طور اصولی مورد مقایسه قرار داده‌اند ]۸۲[. هم‌­چنین ­اکسایش ترکیبات گوگرددار توسط هم­‌دیگر با فرآیند جذب بر جاذب‌های نقره-ایتریم و مس-ایتریم، و نیز اکسایش مستقل ترکیبات گوگرددار بدون فرآیند جذب، به منظور مقایسه انجام گرفت. مشاهده شد که ترتیب کارایی گوگردزدایی چنین است :

جذب مستقیم > اکسایش-جذب > اکسایش مستقیم. مشاهده شد که مس-ایتریم برای نقره-ایتریم، برحسب عملکرد سولفورزدایی، یک رقیب محتمل محسوب می­شود؛ که اولی پایدارتر از دومی می­باشد. تاثیر پارامترهای گوناگون بر گوگردزدایی نقره-ایتریم و مس-ایتریم بررسی شد. نتایج مطالعه­ بر روی نمونه­‌های دست نخورده و استفاده شده، بینش­هایی در مسیر شناخت جاذب­های گوناگون و انواع بر همکنش میان ترکیبات گوگرددار جذب شده و یون­های فلزی تعویض شده به دست می‌دهد.

Alexander Samokhvalov فرآیند گوگردزدایی مایعات به روش‌های فوتوشیمیایی را در یک مقاله‌ی مروری
مورد مطالعه قرار داد ]۵۹[. گوگردزدایی فوق شدید سوخت‌های مایع برای محیط زیست بسیار حائز اهمیت است؛ هم­چنین موجب افزایش عمر مفید موتورهای احتراقی می­گردد و سوخت­‌هایی “سبز”، قابل تحمل و حاوی کربن خنثی برای کاربردهای سل(سوختی) به ­دست می­دهد. در این مطالعه توجه­ نویسنده معطوف به فوتوکاتالیست­ها و فوتوشیمی برای تهیه­ی سوخت‌های پاک و محصولات شیمیایی با ارزش شده است. این
مقاله‌ی مروری مهم، به سازمان­دهی و تحلیل مطالعات انجام گرفته بر روی گوگردزدایی فوتوکاتالیستی، حساس شده به نور و فوتوشیمیایی سوخت­های مایع در حدود ۲۰ سال اخیر پرداخته است.

مطالعه­ی تجربی برای به دست آوردن میزان واکنش‌پذیری ترکیبات آلی گوگرددار مختلف و آزمودن تأثیر پارامترهای گوناگون همچون دما، حلال و مقدار عامل اکسیدکننده در واکنش گوگردزدایی اکسایشی (ODS) توسط Luis Ceden˜o Caero و همکارانش صورت گرفته است ]۱۲[. این اکسایش با بهره­گیری از یک کاتالیست بر پایه­ی وانادیم و در حضور هیدروژن پراکساید و تحت شرایط ملایم واکنش، از جمله فشار محیطی و محدوده­ی دمایی ۳۰۳ تا ۳۴۳ کلوین صورت گرفته است. ترکیبات گوگرددار مطالعه شده عبارتند از : ۲-متیل‌تیوفن
(۲-MT)، ۲و۵-دی‌متیل‌تیوفن(۲,۵-DMT)، بنزوتیوفن(BT)، دی‌بنزوتیوفن(DBT)، ۴-متیل‌دی‌بنزوتیوفن
(۴-MDBT) و ۴و۶-دی‌متیل‌دی‌بنزوتیوفن(۴,۶-DMDBT). تمامی این­ ترکیبات گوگرددار نوعی تیوفن هستند که در سوخت­های دیزل موجودند. یک دیزل سنتزی همراه با این ترکیبات در هگزادکان تهیه شد. نتایج آزمایش نشان داد واکنش‌پذیری‌های اکسایشی بدین ترتیب است :

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

ساخت و مشخصه‌یابی فوتوکاتالیست‌های پایه نانوتیتانیا برای گوگردزدایی ترکیب مقاوم گوگردی دی‌بنزوتیوفن

 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 ساخت و مشخصه‌یابی فوتوکاتالیست‌های پایه نانوتیتانیا برای گوگردزدایی ترکیب مقاوم گوگردی دی‌بنزوتیوفن