دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 بررسی حذف مواد آلی رنگزا در مقادیر کم از آبهای آلوده شده طی فرایندهای اکسایش پیشرفته در حضور نور خورشید و نور فرابنفش با استفاده از فتو­راکتور­های متمرکز کننده

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

پرتو UV

همانطور که قبلا بیان شد، در برخی فرآیندهای اکسایش پیشرفته از تابش UV که از لامپ­های UV و یا از نور خورشید ساطع می‌شود به عنوان منبع نور استفاده می‌شود که در این بخش این پرتوها بیشتر معرفی می­گردند. ناحیه UV تقریباً محدوده nm 400-100 از امواج الکترومغناطیسی را به خود اختصاص می‌دهد. انرژی تابش‌های UV بیشتر از نور مرئی و کمتر از ناحیه اشعه ایکس می‌باشد. این ناحیه برپایه تأثیر بیولوژیکی به سه ناحیه زیر تقسیم می‌شود:

۱) UV-A با گسترۀ nm400-315

۲) UV-B با گسترۀnm 315-280

۳) UV-C  با گسترۀnm 280-100.

UV-A که به نور سیاه معروف است با داشتن حداقل انرژی اثرات زیان بار کمتری دارد، و باعث فلورسانس در رنگ¬های خاص می‌گردد و در نور خورشید نیز وجود دارد.

انرژی UV-B بیشتر از UV-A است. این بخش از نور UV به طور کامل توسط لایه ازون جذب نمی‌شود. به علت انرژی زیاد، UV-B دارای خاصیت میکروب کشی است.

UV-C بطور کامل توسط هوا جذب می‌شود و در نور خورشید مشاهده نمی‌شود. تابش آن به پوست باعث بروز سرطان می‌شود و به چشم آسیب های جدی می¬رساند. به علت اینکه لامپهای UV-C توانایی میکروب‌کشی بالایی دارند از این لامپ¬ها برای میکروب زدایی از آب و هوا استفاده می‌شود ]۲۱[. در بیشتر فرایندهایی که در آنها از تابش نور UV استفاده می¬شود پرتو نوع UV-C بکار گرفته می شود

  • فرایند های فتو اکسیداسیونی (فتولیزی)

۱-۶-۲-۱ فتولیز همگن[۱]

در این فرایند ها با استفاده از تابش نور UV از اکسنده هایی مانند پراکسید هیدروژن، ازون یا پراکسی دی سولفات و یا ترکیبی از آنها برای تولید رادیکال های هیدروکسیل و تخریب آلاینده استفاده می کنند. فعال سازی اکسنده با تابش نور UV بسته به ساختار اکسنده منجر به شکافت یکسان پیوند پروکسید (-O-O-) و تشکیل SO4¯ وOH می­شود]۲۰ [.

از فرآیندهای فوتولیز همگن می­توان فرآیندهای UV/ H2O2 و UV/ S2O82 و UV/O3 را نام برد. در این فرآیند ها ممکن است از کاتیون های فلزات واسطه نیز به عنوان کاتالیزور و برای سرعت بخشیدن به تولید رادیکال های فعال از طریق دو مسیر با هم ترکیب شده استفاده شود. واکنش های فتو فنتون مثال موفقی از این دسته از فرایندها می باشد]۲۰[.

  • فتولیز ناهمگن[۲] (فرایند های اکسایشی فتوکاتالیزی ناهمگن)

این فرایند­ها در­واقع استفاده از نور UV برای فعال­سازی اکسنده در حضور کاتالیزور است که دارای فازی غیر از فاز سایر اجزای محلول (فاز مایع) می­باشد. این فرآیند ها شامل استفاده از سوسپانسیون های فتوکاتالیزورهای نیمه­هادی یا فوتوکاتالیست­های تثبیت­شده روی یک بستر ثابت برای به دام

­انداختن نور و تولید رادیکال­های هیدروکسیل یا رادیکال­های دیگر در سطح محلول فوتوکاتالیست می­باشد.

۱ -Hemogenous photolyse

۱- Heterogenous photolyse

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

بررسی حذف مواد آلی رنگزا در مقادیر کم از آبهای آلوده شده طی فرایندهای اکسایش پیشرفته در حضور نور خورشید و نور فرابنفش با استفاده از فتو­راکتور­های متمرکز کننده

 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 بررسی حذف مواد آلی رنگزا در مقادیر کم از آبهای آلوده شده طی فرایندهای اکسایش پیشرفته در حضور نور خورشید و نور فرابنفش با استفاده از فتو­راکتور­های متمرکز کننده