دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 تهیه لاستیک نیتریل به روش پلیمریزاسیون امولسیونی و بررسی خواص آن

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

۱-۱-      مکانیزم های هسته گذاری

بدلیل اینکه پلیمریزاسیون امولسیونی یک پلیمریزاسیون رادیکال آزاد می‌باشد پس همه وقایع سینتیکی از جمله واکنش های شروع، رشد، اختتام و انتقال از روابط حاکم بر پلیمریزاسیون رادیکالهای آزاد پیروی می کند. این روابط برای توصیف سرعت کلی پلیمریزاسیون و توسعه جرم مولکولی پلیمر درون ذرات لاتکس کاربردی می‌باشند. ماهیت ناهمگن پلیمریزاسیون امولسیونی سبب بعضی پیچیدگی‌ها می شود که بدلیل تفکیک پذیری ترکیبات متنوع مورد استفاده میان فازها از جمله فاز مایسلی، فاز آبی، فاز قطرات مونومری و فاز ذرات می‌باشد. این تفکیک پذیری ترکیبات منجر به وقوع احتمال انجام پلیمریزاسیون در همه فازها در مرحله ابتدایی[۱] پلیمریزاسیون می شود و در مرحله آخر پلیمریزاسیون جایی که قطرات مونومری ناپدید می‌شوند فرآیند پلیمریزاسیون به دو فاز آبی و ذرات محدود می شود. روی هم رفته در پلیمریزاسیون امولسیونی فرآیند پلیمریزاسیون در ذرات پلیمری غالب می‌باشد.

 

۱-۱-۱-        شکل گیری ذرات

برای شکل گیری ذرات در پلیمریزاسیون امولسیونی سه مکانیسم عمده پیشنهاد شده است که هسته گذاری مایسلی، همگن و قطره‌ای نامیده می‌شوند. در هسته گذاری مایسلی رادیکال‌های شروع کننده در فاز آبی تشکیل می‌شوند و به صورت تک رادیکال یا الیگورادیکال[۲] وارد مایسل‌های متورم از مونومر که توسط امولسیفایرها پایدار شده اند می‌شوند و پلیمریزاسیون برای شکل گیری ذرات پلیمری متورم از مونومر شروع می شود و سپس این ذرات توسط واکنش انتشار رشد می‌کنند. قطرات مونومری به عنوان مخزنی که مسئول تغذیه ذرات در حال رشد است عمل می‌کنند. این عمل توسط فرآیند نفوذ از طریق فاز آبی انجام می شود. در هسته گذاری همگن رادیکالهای تولید شده در فاز آبی توسط اضافه شدن واحدهای مونومری رشد می‌کنند و الیگومرهای قابل حل در آب را تشکیل می‌دهند تا اینکه آنها به حد انحلال پذیری خودشان در فاز آبی می‌رسند و رسوب می‌دهند. رادیکالهای الیگومری رسوب کرده ذرات اولیه[۳] را تشکیل می‌دهند که این ذرات با جذب مولکولهای امولسیفایر پایدار می‌شوند و در ادامه با جذب مونومر سبب انتشار و رشد بیشتر می‌شوند. هسته گذاری قطره ای به این گونه است که رادیکال‌های تولید شده در فاز آبی به صورت تک رادیکال یا الیگورادیکال وارد قطرات امولسیونی مونومری می‌شوند و  این رادیکال‌ها درون قطرات انتشار پیدا می‌کنند و سبب شکل گیری ذرات می‌شوند. [۶].

 

۱-۱-۲-        سهم مکانیسم‌های هسته گذاری مختلف برای شکل گیری ذرات

در پلیمریزاسیون امولسیونی رایج، هر سه مکانیسم شکل گیری ذره که در قسمت قبل توضیح داده شده ممکن است به طور همزمان رخ دهد. اگرچه سهم‌های نسبی این سه مکانیسم برای شکل گیری ذره می‌توانند به طور قابل ملاحظه‌ای متغییر باشند. مکانیسم غالب برای تشکیل ذرات، به غلظت امولسیفایر، انحلال پذیری مونومر در فاز آبی و سطح تقسیم مجدد قطرات مونومری بستگی دارد. به طور مثال هسته گذاری مایسلی به عنوان مکانیسم هسته گذاری اولیه برای مونومرهایی با انحلال پذیری نسبتاً پایین در آب ( mmol/dm3 15 < [M]aq ) درنظر گرفته شده است. از طرف دیگر هسته گذاری همگن برای مونومرهایی با انحلال پذیری نسبتاً بالا در آب ( mmol/dm3 170 > [M]aq ) مکانیسم اولیه برای شکل گیری ذرات درنظر گرفته شده است و در مواردی که قطرات مونومری در محدوده اندازه‌های کوچکتر از میکرون قرار می‌گیرند احتمال هسته گذاری قطره‌ای افزایش می‌یابد [۵].

[۱] Interval I

[۲] Oligoradical

[۳] Primary particle

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

تهیه لاستیک نیتریل به روش پلیمریزاسیون امولسیونی و بررسی خواص آن

 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 تهیه لاستیک نیتریل به روش پلیمریزاسیون امولسیونی و بررسی خواص آن