پایان نامه سایت ارشدها - رشته جغرافی-جغرافیا

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه QSAR بر روی مشتقات pyrrolo[3,2-d]pyrimidine-7-carbonitrile برای داروهای ضد دیابت

قسمتی از متن پایان نامه :

۱-۶-۱۱-۳- نقاط قوت الگوریتم های ژنتیک

اولین و مهمترین نقطه قوت این الگوریتم ها این است که الگوریتم های ژنتیک ذاتاً موازی اند. اکثر الگوریتم‎های دیگر موازی نیستند و فقط می توانند فضای مسئله مورد نظر را در یک جهت در یک لحظه جستجو کنند و اگر راه حل پیدا شده یک جواب بهینه محلی باشد و یا زیر مجموعه ای از جواب اصلی باشد باید تمام کار هایی که تا به حال انجام شده را کنار گذاشت و دوباره از اول شروع کرد. از آنجایی که الگوریتم ژنتیک چندین نقطه شروع دارد، در یک لحظه می تواند فضای مسئله را از چند جهت مختلف جستجو کند. اگر یکی به نتیجه نرسید سایر راه ها ادامه می یابند و منابع بیشتری را در اختیارشان قرار می‎گیرد.

یکی از نقاط قوت الگوریتم های ژنتیک که در ابتدا یک کمبود به نظر می رسد اینست که: هیچ چیزی در مورد مسائلی که حل می کنند نمی دانند، آنها تغییرات تصادفی را در راه حل های کاندیدشان می دهند و سپس از تابع برازش برای سنجش این که آیا آن تغییرات پیشرفتی ایجاد کرده اند یا نه، استفاده می کنند. مزیت این تکنیک این است که به الگوریتم ژنتیک اجازه می دهند با ذهنی باز شروع به حل کنند. از آنجایی که تصمیمات آن اساساً تصادفی است، بر اساس تئوری همه راه حل های ممکن به روی مسئله باز است، ولی مسائلی که محدود به اطلاعات هستند باید از راه قیاس تصمیم بگیرند و در این صورت بسیاری از راه حل های جدید را از دست می دهند.

یکی دیگر از مزایای الگوریتم ژنتیک این است که آنها می توانند چندین پارامتر را همزمان تغییر دهند. بسیاری ازمسائل واقعی نمی توانند محدود به یک ویژگی شوند تا آن ویژگی ماکسیمم شود یا مینیمم و باید چند جانبه در نظر گرفته شوند. الگوریتم های ژنتیک در حل این گونه مسائل بسیار مفیدند و در حقیقت قابلیت موازی کار کردن آنها این خاصیت را به آنها می بخشد و ممکن است برای یک مسئله دو یا چند راه حل پیدا شود، که هر کدام با در نظر گرفتن یک پارامتر خاص به جواب رسیده اند ]۲۱[.

 

۱-۶-۱۱-۴- محدودیت های الگوریتم های ژنتیک

یک مشکل چگونگی نوشتن تابع تناسب است که منجر به بهترین راه حل برای مسئله می شود. اگر این کارکرد برازش به خوبی و قوی انتخاب نشود ممکن است باعث شود که راه حلی برای مسئله پیدا نکنیم یا مسئله ای دیگر را به اشتباه حل کنیم. به علاوه برای انتخاب تابع مناسب پارامتر های دیگری از جمله اندازه جمعیت، نرخ جهش، متقاطع بودن[۱]، قدرت و نوع انتخاب هم باید مورد توجه قرار گیرند.

مشکل دیگر، که آن را نارس می نامیم این است که اگر یک ژنوم که فاصله اش با سایر ژنوم های نسل اش زیاد باشد (خیلی بهتر از بقیه باشد) و خیلی زود دیده شود (ایجاد شود) ممکن است محدودیت ایجاد کند و راه حل را به سوی جواب بهینه محلی سوق دهد. این اتفاق معمولاً در جمعیت های کم اتفاق می افتد و روش های انتخاب رتبه بندی[۲] ،پوسته پوسته شدن[۳] و مقایسه ایی[۴] بر این مشکل غلبه می کنند ]۲۲[.

 

۱-۶-۱۱-۵- روش های انتخاب برای الگوریتم‌ ژنتیک

انتخاب ها به گونه ایست که مناسب ترین عناصر انتخاب شوند تا حتی ضعیف ترین عناصر هم شانس انتخاب داشته باشند تا از نزدیک شدن به جواب محلی جلوگیری شود. روش‌های مختلفی برای الگوریتم‌های ژنتیک وجود دارند که می‌توان برای انتخاب ژنوم‌ها از آنها استفاده کرد اما روش‌های لیست شده در پایین از معمولی ترین روش‌ها هستند:

  • انتخاب نخبه گرا[۵]: مناسب‌ترین عضو هر اجتماع انتخاب می‌شود.
  • انتخاب رولت[۶]: یک روش انتخاب است که در آن عنصری که عدد برازش (تناسب) بیشتری داشته باشد، انتخاب می‌شود. در واقع به نسبت عدد برازش برای هر عنصر یک احتمال تجمعی نسبت می دهیم و با این احتمال است که شانس انتخاب هرعنصر تعیین می شود.
  • انتخاب پوسته پوسته شدن: به موازات افزایش متوسط عدد برازش جامعه، سنگینی انتخاب هم بیشتر می‌شود و جزئی‌تر. این روش وقتی کاربرد دارد که مجموعه دارای عناصری باشد که عدد برازش بزرگی را دارند و فقط تفاوت‌های کوچکی آنها را از هم تفکیک می‌کند.
  • انتخاب مقایسه ایی: یک زیر مجموعه از صفات یک جامعه انتخاب می‌شوند و اعضای آن مجموعه با هم رقابت می‌کنند و سرانجام فقط یک صفت از هر زیرگروه برای تولید انتخاب می‌شوند.
  • بعضی از روش‌های دیگر عبارتند از:

انتخاب سلسله مراتبی[۷]، انتخاب حالت پایدار[۸] و انتخاب رتبه بندی ]۲۳[.

[۱]Crossover

[۲]Rank Selection

[۳]Scaling Selection

[۴]Tournament Selection

[۵]Elitist Selection

[۶]Roulette Selection

[۷]Hierarchical Selection

[۸]Steady-State Selection

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • می توان مدل های مناسبی از ساختار به وجود آورد. (ساختار بهینه)
  • می توان ساختار های جدید از این طریق طراحی کرد.
  • می توان سنتزهایی که تنها با افزایش صورت می گیرد به دست آورد.
  • ویژگی طرح آزمایشی که با استفاده از نمایش ساختار مطلوب به دست می آید به محقق این امکان را می‎دهد تا بتواند ساختارهای جدید را در فضای مجازی امتحان کند وهمین امر کار آزمایشگاهی را با بیشترین بازده برای شیمیدان فراهم می کند.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان :  مطالعه QSAR بر روی مشتقات pyrrolo[3,2-d]pyrimidine-7-carbonitrile برای داروهای ضد دیابت با فرمت ورد