پایان نامه سایت ارشدها - رشته جغرافی-جغرافیا

عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه تئوری بر روی توتومری­های زانتین و بر هم­کنش این مولکول با آب و یون­های مختلف فلزی در حالت گازی و حلال

قسمتی از متن پایان نامه :

پیوند هیدروژنی

وقتی اتم هیدروژن به دو یا چند اتم دیگر پیوند شده باشد، یک پیوند هیدروژنی وجود دارد. این تعریف اشاره بر این دارد که پیوند هیدروژنی نمی­تواند یک پیوند کووالانسی عادی باشد، زیرا اتم هیدروژن تنها یک اوربیتال ۱s در سطح انرژی به قدر کافی پایین دارد که درگیر تشکیل پیوند کوالانسی نشود[۶].

 

۱-۲-۱- جاذبه بین مولکولی و پیوند هیدروژنی

جاذبه بین مولکولی در برخی از ترکیبات هیدروژن دار به طور غیر عادی قوی است. این جاذبه در ترکیباتی مشاهده می­شود که در آنها بین هیدروژن و عناصری که اندازه کوچک و الکترونگاتیوی زیاد دارند، پیوند هیدروژنی وجود دارد. در این ترکیبات، اتم الکترونگاتیو چنان جاذبه شدیدی بر الکترون­های پیوندی اعمال می­کند که در نتیجه آن، هیدروژن دارای بار مثبت قابل ملاحظه می­گردد. هیدروژن در این حالت، تقریباً به صورت یک پروتون بی­حفاظ است، زیرا این عنصر فاقد الکترون پوششی است. اتم هیدروژن یک مولکول و زوج الکترون غیر مشترک مولکول دیگر، متقابلاً همدیگر را جذب می­کنند و پیوندی تشکیل می­شود که به پیوند هیدروژنی موسوم است. هر اتم هیدروژن قادر است تنها یک پیوند هیدروژنی تشکیل دهد[۶].

 

۱-۲-۲- نقطه جوش و پیوند هیدروژنی

ترکیباتی که پیوند هیدروژنی دارند، خواص غیر عادی از خود نشان می­دهند. تغییرات نقاط جوش در مجموعه ترکیبات SnH4 , GeH4 , SiH4 , CH4  مطابق روال پیش­بینی شده برای ترکیبات است نیرو­های بین مولکولی آنها منحصر به نیرو­های لاندن است. نقطه جوش در این مجموعه با افزایش اندازه مولکولی، زیاد می­شود. ترکیبات هیدروژنی عناصر گروه چهار اصلی، مولکول­های غیرقطبی هستند. اتم مرکزی هر مولکول فاقد زوج الکترون غیر مشترک است. در گروه­های پنج، شش و هفت اصلی نیرو­های دو قطبی – دو قطبی به نیرو­های لاندن در چسباندن مولکول­ها به یکدیگر کمک می کند. ولی نقطه جوش نخستین عنصر هر مجموعه (NH3 , H2O , HF) به طور غیر عادی بالاتر از نقاط جوش سایر اعضای آن مجموعه است. پیوند هیدروژنی در هر یک از این سه ترکیب، جدا شدن مولکول­ها را از مایع مشکل­تر می­کند[۶].

 

۱-۲-۳- سایر خواص غیر عادی مربوط به پیوند هیدروژن

ترکیباتی که مولکول­های آن­ها از طریق پیوند هیدروژنی به همدیگر پیوسته­اند، علاوه بر دارا بودن نقاط جوش بالا، بطور غیر عادی در دمای بالا ذوب می­شوند و آنتالپی تبخیر، آنتالپی ذوب و گرانروی آن­ها زیاد است[۷].

 

۱-۲-۴- شرایط تشکیل پیوند هیدروژنی قوی

مولکولی که پروتون را برای تشکیل پیوند هیدروژنی در اختیار می­گذارد (مولکول پروتون دهنده) باید چنان قطبیتی داشته باشد که جزئی بار مثبت اتم هیدروژن نسبتا زیاد باشد. مولکول پروتون گیرنده که زوج الکترون لازم برای تشکیل پیوند هیدروژنی را در اختیار می­گذارد، باید نسبتا کوچک باشد. پیوند هیدروژنی واقعا موثر یا قوی فقط در اتم­های فلوئور، اکسیژن و نیتروژن تشکیل می­شوند. اتم کلر پیوند هیدروژنی ضعیف تشکیل می­دهند و این خصلت، با توجه به تغییر جزئی نقطه جوش HCl پیدا است. الکترونگاتیوی کلر تقریبا با نیتروژن برابر است. ولی چون اتم کلر بزرگتر از اتم نیتروژن است، پراکندگی ابر الکترونی در اتم بیش از اتم کلر نیتروژن می­باشد[۷].

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

نتیجه گیری

در مطالعات تئوری با بررسی نه ساختار توتومر موجود برای مولکول زانتین نتایج به­دست آمده حاکی بر آن است که ایزومر A پایدارترین ساختار در هر دو روش DFT و MP2 بوده و مرتبه پایداری این توتومرها بصورت A> D> H> G> I> F> E> B> C می­باشد. برای تمام توتومرها با افزایش قطبیت، ترکیبات پایدارتر می­شوند به این ترتیب پایداری نسبی در حلال بیشتر از فاز گازی است. انتقال هیدروژن در حضور آب سریع‌تر است. ترتیب قدرت پیوند هیدروژنی در توتومرهای زانتین همراه با آب به صورت G3> G1> G2> C1> B2> E1> B1> A3> H1> I2> D2> I1> D1> E2> F2> H2> F1> H3> A1> D3>A2 است. منفی­ترین مکان در این ایزومر‌ها O11 و N4 است که برای حمله‌های الکترون دوستی مناسب است. توتومر G دارای ELUMO بزرگتری می­باشد بنابراین میل پذیرش الکترون آن بسیار زیاد است همچنین توتومر B دارای انرژی شکاف کمی می­باشد بنابراین واکنش­پذیری کمتری از خود نشان می­دهد.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان مطالعه تئوری بر روی توتومری­های زانتین و بر هم­کنش این مولکول با آب و یون­های مختلف فلزی در حالت گازی و حلال با فرمت ورد