پایان نامه سایت ارشدها - رشته جغرافی-جغرافیا

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه اثرات استریوالکترونی موثر برخواص پیکربندی ۱و۲-دی­فنیل دی­آزن ، -دی­فسفن ، -دی­آرسن و -دی­استیبن با استفاده از روش­های مکانیک کوانتومی آغازین و تحلیلNBO

قسمتی از متن پایان نامه :

۳-۴-۱-۱-محدودیت‌های روش هارتری- فاک

روش‌های هارتری- فاک مدل مناسبی برای بسیاری از مسائل و سیستم‌های مولکولی فراهم می‌کند. البته هارتری- فاک هم محدودیت‌هایی دارد. این محدودیت‌ها ناشی از این است که این روش شامل طرز عمل کامل اثرات هم بستگی الکترون نیست. این بخش انرژی از روابط متقابل یک الکترون با الکترون دیگر ناشی می‌شوند. در سیستم‌هایی که اثر این تأثیرات مهم است نتایج روش هارتری-فاک رضایت بخش نیست. در روش‌های POST-SCF تصحیحات هم بستگی الکترون را به مدل اصلی هارتری- فاک اضافه می‌کنند. این نظریه به منظور تدارکات مقدماتی پیش گویی‌هایی ابتدایی بسیاری از سیستم‌ها مفید است. هم چنین در محاسبۀ ساختارها و فرکانس‌های ارتعاشی، حالت پایدار مولکول‌ها و بعضی از حالت‌های انتقالی خوب و مناسب است. اگرچه عدم در نظر گرفتن هم بستگی الکترون برای بسیاری از موارد نامناسب می‌باشد. مثلاً برای قالب‌سازی دقیق انرژی واکنش‌ها و تفکیک پیوندها مناسب نمی‌باشد. سیستم‌های بسیاری وجود دارد که در آن‌ها در نظر گرفتن هم­بستگی الکترون به منظور پیش‌بینی‌های دقیق ضروری می‌باشد. در چنین سیستم‌هایی اغلب MP2 نتایج هارتری- فاک بسیار دقیقی دارد، در حالی که سطوح بالاتر هم­بستگی الکترون با حیطۀ صحیح باز می‌گردد.

۳-۴-۲- روش‌های ارتباط الکترونی۱(EC)

روش‌های هارتری-فاک جواب‌هایی را برای معادله شرودینگر فراهم می‌کند که در آن‌ها برهم‌کنش‌های واقعی الکترون-الکترون، به صورت متوسط در نظر گرفته شده است. با استفاده از تابع موج HF، با یک سری نسبتاً مناسب ۹۹ درصد انرژی کل به دست می‌آید. اگرچه یک درصد باقی مانده از نظر روش هارتری-فاک ناچیز است، اما هم این یک درصد برای توجیه و تفسیر پدیده‌های شیمیایی دارای اهمیت به سزایی است. اختلاف انرژی بینHF وپایین‌ترین انرژی ممکن دریک سری پایه معین«ارتباط الکترونی»(EC) خوانده می‌شود.

از جنبه‌ی فیزیکی این پدیده به فاصلۀ متوسط بیشتر الکترون‌ها از یکدیگر، نسبت به آنچه از تابع موج HF نتیجه می‌شود مربوط است. ابتدا این گونه به نظر می‌رسد که برهم‌کنش‌ الکترون‌های موجود در یک اوربیتال فضایی با ‌اسپین‌های مخالف بیش از بقیه انواع برهم‌کنش‌ها است. اما با کمی دقت می‌توان دریافت که تعداد برهم‌کنش‌های بین اوربیتالی با افزایش اندازۀ مولکول خیلی سریع­تر از برهم‌کنش‌های داخلی اوربیتالی افزایش می‌یابد.

بنابراین اگرچه برهم‌کنش‌های داخلی اوربیتالی در یک پیوند یگانه حدود ۲۰ کیلوکالری برمول و برهم‌کنش‌های بین اوربیتالی حدود یک کیلوکالری برمول انرژی دارد، اما چون تعداد برهم‌کنش‌های بین اوربیتالی با ارتباط داخل اوربیتالی قابل مقایسه است و از سوی دیگر چون ارتباط بین اسپین‌های مخالف می‌تواند از هر دو نوع بین و یا داخل اوربیتالی باشد، مقدار این نوع ارتباط از ارتباط الکترون‌های با اسپین موافق که فقط از نوع بین اوربیتالی می‌باشند (و براساس اصل پائولی امکان ارتباط داخل اوربیتالی برای آن‌ها وجود ندارد) بیشتر است.

۱  Electron Correlation

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

نتیجه­گیری

محاسبات B3LYP/Def2-TZVPP  گزارش شده و تحلیل NBO یک تصویر مناسب از ساختار، انرژی، پیوند و اثرات استریوالکترونی بر خواص پیکربندی ترکیبات ۱ تا ۴ ارائه داد.

نتایج حاصل از روش B3LYP/Def2-TZVPP  نشان می­دهد که در ترکیبات ۱و۲-دی­فنیل دی­آزن، ۱و۲-دی­فنیل دی­فسفن، ۱و۲-دی­فنیل دی­آرسن و ۱و۲-دی­فنیل دی­استیبن با توجه به کاهش اختلاف انرژی آزاد گیبس به پایداری پیکربندی سیس در مقابل پیکربندی ترانس با رفتن از ترکیب ۱ به ۴ افزوده می­شود.

در بررسی اینکه از بین اثر آنومری، اثرات الکترواستاتیک و اثرات فضائی کدام عامل می­تواند نتایج  را تائید کند، اثر آنومری تعمیم یافته GAE در توجیه افزایش پایداری پیکربندی سیس نسبت به پیکربندی ترانس در ترکیبات موردنظر، نتایج قابل قبولی ارائه نمی‌کند. روند مشاهده شده برای اختلاف بین مقادیر ممان­های دو قطبی(µ∆) پیکربندی­های ترانس و سیس در ترکیب های ۱ تا ۴ ، هم راستا با روند تغییرات DG مربوطه است. بنابراین مدل الکترواستاتیک مرتبط با برهم­کنش دوقطبی-دوقطبی توجیه کننده مقادیر DG محاسبه شده برای ترکیب­های ۱ تا ۴ است.

رابطه مستقیمی بین اثر آنومری و اختلاف طول پیوند وجود دارد بطوریکه با کاهش اثر آنومری تعمیم یافته  ( GAEtrans-cis) در ترکیبات ۱ تا ۴ اختلاف طول پیوند Δ[ rM1-M2 Trans – rM1-M2 Cis ] و نیز اختلاف طول پیوند Δ[ rM2-C4 Trans – rM2-C4 Cis ] در ترکیبات فوق کاهش می­یابد.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان :  مطالعه اثرات استریوالکترونی موثر برخواص پیکربندی ۱و۲-دی­فنیل دی­آزن ، -دی­فسفن ، -دی­آرسن و -دی­استیبن با استفاده از روش­های مکانیک کوانتومی آغازین و تحلیلNBO با فرمت ورد