دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

  بررسی و انتخاب سیستم مناسب تصفیه آب تولید شده همراه نفت

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

  • خصوصیات شیمیایی و فیزیکی آب تولیدی

از جمله عوامل تاثیر گذار بر خصوصیات شیمیایی و فیزیکی آب تولیدی می توان به مکان جغرافیایی میدان، ساختار زمین شناسی میدان، عمر مخزن و نوع هیدروکربن ها اشاره نمود. به هر حال، ترکیب آب تولیدی از لحاظ کیفیت شبیه به نفت یا گاز تولیدی است.

آب تولیدی از مخازن نفتی مختلف برای تعیین خصوصیات فیزیکی و شیمیایی مختلف، مورد آزمایش و بررسی قرار می‌گیرد. در بیشتر حوزه‌های نفتی، آب تولیدی شامل انواع مختلفی از مواد معدنی محلول و ترکیبات آلی محلول می‌باشد، ولی در حوزه‌های نفتی معمولاً آن دسته از خصوصیاتی که هنگام تزریق مجدد آب به مخازن زیرزمینی مورد توجه است و بایستی مورد تصفیه قرار گیرد، اندازه‌گیری می‌شود.

نوع ترکیب آب تولیدی در حوزه‌های نفتی مخلتف از آب شور خیلی رقیق تا آب بسیار شور (آب شور سنگین) می‌تواند تغییر کند. برخی خواص شیمیایی و فیزیکی آب تولیدی در ادامه آمده است.

 

۱-۴-۱) خواص شیمیایی

آب تولیدی در ترکیب خود دارای برش های مختلفی می باشد که می توان آنها را به صورت زیر دسته بندی نمود:

  • نفت محلول و پراکنده

ترکیبات نفتی محلول شامل آلاینده‌های گروه (BTEX)[1]  و مواد قطبی آلی(سبک تا متوسط)، آروماتیک ها، فنول ها، آلکیل فنول ها، کربوکسیلیک اسید و هیدروکربن های چرب می باشد.

نفت پراکنده، از قطرات کوچک نفت معلق در آب تولیدی تشکیل شده است. هیدرو کربن های پلی آروماتیکی و آلکیل فنول های سنگین (C6-C9) شامل این برش در آب تولیدی می باشد.

  • مواد معدنی محلول

این مواد شامل آنیونها، کاتیونها و مواد رادیواکتیو می باشند.

  • کاتیون ها

کاتیون‌های عمده موجود در آب تولیدی عبارتند از: ‌سدیم، کلسیم و منیزیم. از دیگر کاتیون‌هایی که ممکن است در آب تولیدی یافت شوند و غلظتی بیش از mg/lit10 دارند می‌تواند به پتاسیم، استرونسیم، لیتیم و باریم اشاره کرد. کاتیون‌های دیگری نیز هستند که بعضاً در آب تولیدی یافت می‌شوند، این کاتیونها عبارتنداز:‌ آلومینیم، آمونیم، آ‌هن، منگنز، سرب، سیلیکون و روی.

  • آنیون ها

آنیون عمده‌ای که در آب تولیدی یافت می شود کلراید است. غلظت کلراید در حوزه‌های نفتی مختلف می‌تواند تغییر کند. در بیشتر حوزه‌های نفتی آب تولیدی شامل برمید و یدید نیز می باشد. غلظت برمید موجود در آب تولیدی یکی از عوامل مهمی است که در تعیین ماهیت آب شور حوزه نفتی بکار می‌آید و یکی از فاکتورهای ژئوشیمیایی مهم به شمار می‌آید.

بی‌کربنات و سولفات نیز از دیگر آنیون‌هایی است که در آب تولیدی وجود دارد و غلظت آنها از صفر تا چندهزار میلی‌گرم در لیتر می تواند متغیر باشد. سایر آنیون‌هایی که ممکن است در آب تولیدی یافت شوند عبارتند از:‌ آرسنات، برات،‌ کربنات، فلوراید، هیدروکسید، ‌نمک‌های اسیدهای آلی و فسفات.

  • رادیواکتیوها

مواد پرتوزای طبیعی اغلب به صورت رادیم ۲۲۶/۲۲۸ در ترکیب آب تولیدی دیده می شوند.

  • ترکیبات شیمیایی

موادی از قبیل آنتی فوم، آلکیل بنزن، آفت کش ها، بازدارنده های خوردگی، آفت کشها و امولسیونهای شکننده در آب تولیدی جای گرفته اند. نوع محصول اعم از محصولات جانبی و هدف و عملیات انجام شده اعم از تولید، فرآوری و … در میزان این ترکیب نقش دارند.

  • جامدات

جامدات تولیدی یک رنج وسیعی از مواد هستند که شامل جامدات تشکیل شده، محصولات خوردگی، باکتری، واکس ها، آسفالتن هاست. در آب تولیدی که حاوی اکسیژن نباشد، سولفیدها از جمله پلی سولفیدها و سولفید هیدروژن توسط واکنش باکتریایی سولفات به وجود می آیند. بعضی مواد غیرآلی کریستالی از جمله SiO2 ، Fe2O3 ، Fe3O4 و BaSO4 در جامدات معلق در آب تولیدی یافت شده اند.

[۱] (Benzene, Toluene, Ethylbenzene, Xylene)

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

بررسی و انتخاب سیستم مناسب تصفیه آب تولید شده همراه نفت

 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

  بررسی و انتخاب سیستم مناسب تصفیه آب تولید شده همراه نفت