دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 اصلاح رفتار رزین اپوکسی با افزایش نرم­ کننده و شتاب­ دهنده

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

۳-۳-۱ مشاهدات

نمونه شماره ۵ با اضافه کردن انیدرید فتالیک مخلوط حاصل تولید حباب­های زیادی کرده و سفید رنگ شد و به سرعت به صورت ژل درآمد و مدت زمان سخت شدن نهایی بیش از ۲۴ ساعت به طول انجامید و مقداری از انیدرید داخل رزین سخت شده نامحلول باقی مانده بود.

نمونه شماره ۶ نیز که با استفاده از حمام گرم انجام گرفت همان نتایج مربوط به نمونه شماره ۲ مشاهده گردید با این تفاوت که رزین نهایی بدست آمده دارای ظاهری شفاف با حباب­هایی داخل آن بود.

نمونه ۷ که از یک اپوکسی تهیه شد نتایجی همانند نمونه ۲ داشت. بنابراین استفاده از انیدرید از دستور کار آزمایشات خارج شد.

نمونه­های دیگر (۱، ۲، ۳، ۴، ۸، ۹، ۱۰ و ۱۱) با اضافه کردن عامل پخت آمینی در شرایط دمایی متفاوت، شروع به ژل شدن کرده و پس از مدت زمان لازم عملیات پخت کامل شد و رزین سخت شد. در مرحله پخت گرما ایجاد شد و رزین بدست آمده سخت و با ظاهری شفاف بود.

 

۳ـ۴ دستگاه­های مورد استفاده

برای انجام آزمایش­ها از دستگاه­های موجود در پژوهشگاه نفت واقع در تهران استفاده گردیده است.

 

۳ـ۴ـ۱ گرماسنجی روبشی تفاضلی(DSC)[1]

برای بررسی رفتار گرمایی مواد، مانند دمای ذوب و دمای انتقال شیشه­ای از دستگاه DSC استفاده می­شود که میزان گرمای جذب یا آزاد شده با نمونه مرجع مقایسه شده و منحنی مربوطه رسم می­شود. نمونه در معرض یک برنامه دمایی کنترل شده قرار می­گیرد و تغییرات دمایی اندازه­گیری می­شود. از منحنی­های DSC برای تعیین دمای انتقال شیشه­ای (Tg)[2] استفاده می­شود (لوبو و بونیلا[۳]، ۲۰۰۳؛ سالامون و فیلدر[۴]، ۲۰۰۳). نوع دستگاه مورد استفاده ۸۰۰۰ Perkin Elmer آمریکا بود.

 

 

 

۳ـ۴ـ۲  آنالیزگر حرارتی(TGA)[5]

به منظور اندازه­گیری دمای تخریب، دستگاه TGA مورد استفاده قرار می­گیرد. نمونه را داخل دستگاه می­گذارند و از دمای محیط تا برنامه دمایی معین که با سرعت مشخص تغییر می­کند (۱۰ درجه سانتی­گراد بر دقیقه) گرم می­شود که دستگاه کاهش وزن نمونه را ثبت می­کند. منحنی TGA تغییرات وزن ماده نسبت به دما را مشخص می­کند (کینزی و فالکن[۶]، ۲۰۰۳؛ لوبو و بونیلا، ۲۰۰۳). دستگاه به کاربرده شده SDTA 851 Mettler Tolede ساخت سوئیس بود.

 

۳ـ۴ـ۳ دستگاه اندازه گیری مدول فشاری

دستگاه تنسایل[۷] برای تعیین استحکام فشاری و مدول فشاری کاربرد دارد. نمونه داخل دستگاه قرار داده می­شود و تحت نیرویی قرار می­گیرد تا رفتار نمونه نسبت به تنش اعمال شده اندازه گیری شود. میزان تنش تا زمانی ادامه می­یابد که نمونه نسبت به تنش اعمال شده واکنش نشان دهد یعنی ارتفاع آن کم شود. این دستگاه با نام Zwick/Roell Z030 ساخت کشور آلمان بود.

[۱] Diffraction Scanning Calorimetry

[۲] Transition Glass Temperature

[۳] Lobo & Bonilla

[۴] Salamon & Fielder

[۵] Thermogravimetry  Analysis

[۶] Kinzy & Falkon

[۷] tensil

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

اصلاح رفتار رزین اپوکسی با افزایش نرم­ کننده و شتاب­ دهنده

 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 اصلاح رفتار رزین اپوکسی با افزایش نرم­ کننده و شتاب­ دهنده